เนื้อหาวันที่ : 2017-12-12 13:40:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1452 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือกับหัวเว่ยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรกของประเทศไทย

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ที่ 2 จากซ้าย) และ มร.เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรม กฟภ.” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ซ้าย) และ มร.ฉงเพ่ยจิน ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ฝ่ายโซลูชั่นด้านพลังงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามและถ่ายภาพเป็นเกียรติ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจับมือร่วมกับหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เตรียมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม กฟภ. (PEA Innovation Center) เพื่อนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากร เผยแพร่ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและไอซีทีที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid แก่บุคคลทั่วไป โดย PEA Innovation Center จะศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ด้านการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเสียในอากาศของประเทศไทย

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวในระหว่างพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหัวเว่ยจะนำองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาผสานเข้าด้วยกัน สร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ครอบคลุม โดยรวบรวมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครือข่ายการสื่อสารพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี Internet of Things ระบบคลาวด์ด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบอื่น ๆ มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่าย เพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายให้มีความอัจฉริยะในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะให้เป็นที่แพร่หลาย ความร่วมมือดังกล่าวยังเน้นระบบสื่อสารเทคโนโลยี IP เพิ่มความเสถียรในการทำงานของเครือข่ายครอบคลุมโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แก่ คลาวด์คอมพิวติ้งด้านพลังงานไฟฟ้า บิ๊กดาต้า อุปกรณ์ชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์สมาร์ทโฮม การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า สองคล้องตามนโยบายของ กฟภ. ในการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยีในยุค PEA 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future)

มร.เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ กฟภ. เพื่อที่จะดำเนินงานให้ลุล่วงตามกรอบความร่วมมือในการสร้างโครงการต้นแบบร่วมกับ กฟภ. เพื่อเป็นตัวอย่างและส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย สามารถขยายออกไปในระดับภูมิภาค เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ โดยเราจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเพื่อกลั่นกรองแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยทุกคน ในการนี้หัวเว่ยขอขอบคุณผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทีมงาน กฟภ. ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการต้นแบบในครั้งนี้ "ศูนย์นวัตกรรม กฟภ." จะกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่พร้อมรองรับความต้องการด้านไฟฟ้าภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น เรามั่นใจว่าศูนย์แห่งนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล”

PEA Innovation Center ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย โดยจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคาร LED ของ กฟภ. เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิจัย คิดค้น และทดสอบนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า โดยจะนำเทคโนโลยีด้านไอซีทีผนวกเข้ากับเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้า รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย มีอุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้งาน รวมถึงมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น