เนื้อหาวันที่ : 2007-10-17 11:30:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4176 views

ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ พร้อมบุกเบิกตลาดเมืองไทย

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม จึงได้มีการบุกเบิกตลาดสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย

 

 

 

      

มร.ฮิโรคาซึ โกโบริ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

.

บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าฮิตาชิ โดยเป็นบริษัทสาขาของ ฮิตาชิ โคคิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือช่างและเครื่องมือทางด้านชีววิทยาศาสตร์ และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม จึงได้มีการบุกเบิกตลาดสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยในนาม บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมให้การบริการลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว

.

สำหรับคอลัมน์ Interview ฉบับนี้ วารสารของเราได้รับเกียรติจาก มร.ฮิโรคาซึ โกโบริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงความเป็นมาของบริษัท ฯ วิสัยทัศน์ทางด้านการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการเติบ โต ของสินค้าอุตสาหกรรม แนวโน้มความต้องการทางด้านการตลาด ทิศทางธุรกิจในอนาคต และรวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของ บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

.

.

.
Q : History of Hitachi Power Tools ?

Q: จุดเริ่มต้นของ Hitachi Power Tools มีความเป็นมาอย่างไร ?

A : Hitachi Power Tools () Co., Ltd. has been established on Apr 2nd, 2007 and operation started on June 1st, 2007 as subsidiary of Hitachi Koki Co., Ltd in . Our mission is to contribute to the Industry by promoting Power Tools in .

A : บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยเป็นบริษัทสาขาของบริษัท ฮิตาชิ โคคิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเครื่องมือไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

..

Q : What are product categories that Hitachi Power Tools offers ?  And which group of products is the main contributor ? 

Q : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอะไรบ้าง และผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่ทำตลาดได้สูงสุด ?

A : Main categories are Power Tools such as Grinders and Engine Tools such as Brush Cutters. Our main categories are Grinders, Hammers and Drills.

A : กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ เครื่องมือไฟฟ้า อาทิเช่น เครื่องเจียร์ และเครื่องมือยนต์ เช่น เครื่องตัดหญ้า ส่วนผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ทำตลาดให้กับบริษัทฯ คือสินค้าประเภทเครื่องเจียร์ไฟฟ้า, สว่านไฟฟ้า, สว่านเจาะกระแทกและเครื่องสกัดคอนกรีต

 .

 .

Q : Which are industry groups or markets you're targeting with your product offering ?

Q : กลุ่มอุตสาหกรรมหรือตลาดที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และแนวโน้มความต้องการ ?

.

A :The targets are Construction Company, Interior Design Office, Building Material Trade, Gardening, Car Manufacturer, Car Accessory Shop and so on.

A : กลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือ กลุ่มกิจการก่อสร้างและตกแต่งภายใน, กลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, งานสวน, ผู้ผลิตรถยนต์, ร้านประดับยนต์และอื่น ๆ

.

Q : Which industries does Hitachi Power Tools plan to build in the near future ? 

Q : อุตสาหกรรมใดบ้างที่ Hitachi Power Tools วางแผนว่าจะสามารถเติบ โต ได้อีกในอนาคตอันใกล้ ?

 

 

 

 

 

A : We plan to build our Hitachi Brand in the professional industry such as housing and construction.    

A : เราวางเป้าหมายเพื่อที่จะเติบโตและสร้างตราสินค้าในกลุ่มของอุตสาหกรรมหลักเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

 .

 

 .

Q : What are the selling channels Hitachi Power Tools is providing and what is the marketing plan Hitachi Power Tools wants to achieve ? 

Q : บริษัทมีช่องทางจำหน่ายและแผนในการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างไรบ้าง ?

A : Selling Channels are Hardware Shops, DIY (Do It Yourself) and so on.  Our final goal is to realize the followings and contribute to Society in as BOI-approved Company.

1.       To return benefit to Kingdom of Thailand

2.       To generate local employment

3.       To supply user and eco-friendly products for efficient work

4.       To increase business volume with Thai Dealers for each benefit

A : บริษัทเรามีช่องทางการจำหน่ายที่เป็นร้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และร้านค้าประเภท DIY รวมถึงร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป้าหมายสำคัญของเราคือ การมีส่วนร่วมในสังคมไทย โดยดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของ BOI นั่นคือ

                1.       คืนผลประโยชน์กลับสู่ประเทศไทย

2.       ก่อให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาค

3.       ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเครื่องมือไฟฟ้าที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ

4.       ขยายขนาดธุรกิจโดยร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

 .

 

 .

Q : How is the overall ability of Hitachi Power Tools to compete with this market ?

Q : ความสามารถทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโดยรวมเป็นอย่างไร ?

A :The first priority is to get back credibility on Hitachi Brand from the market and to let our products penetrate into the market. We, Hitachi Power Tools, do believe that our brand is enough to satisfy the users, once they use our products and know our after-sales service.

A : สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกของเราคือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าของเราก่อน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถบุกตลาดได้ ซึ่งเราเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้าของฮิตาชิ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจเมื่อได้เลือกใช้สินค้า และรับรู้ถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมของเรา

 

Q : How is the business direction of Hitachi Power Tools ?

Q:  แนวโน้มธุรกิจของบริษัทมีทิศทางเป็นอย่างไร ?

A : We mainly target on the professional users. And we contribute to the project which is related with the work of infrastructure with the name of Hitachi .

A : เป้าหมายหลักของเราคือ กลุ่มผู้ชำนาญการ และเราจะให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ชื่อ "ฮิตาชิ"

.
Q : How does Hitachi Power Tools foresee the company to grow in ?

Q : อะไรมองโอกาสการเติบโตในประเทศไทยเป็นอย่างไร ?

A : GDP in is still stable and the Government is positive to introduce foreign investment. Then the demand on infrastructure and building construction can be expected. Also the drastic growth of DIY market will be follow window for us. 

A : จากตัวเลขการเติบ โต ทางธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้ นับว่ายังคงมีเสถียรภาพอยู่และรัฐบาลก็พยายามที่จะสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เราจึงคาดหวังว่า จะเป็นผลทำให้เกิดงานโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นตามมา และยังนับรวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดในส่วน DIY ซึ่งเป็นโอกาสเหมาะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

 

Q : What are the strength and successfully of Hitachi Power Tools ?

Q : อะไรคือจุดแข็งและความสำเร็จของ Hitachi Power Tools ?

A :Our strong point is high-quality product with high technology and after sales service. Also we are the one of Hitachi Groups which consists of more than 30 companies In Thailand. We exchange our know-how each other to satisfy the customers.  Please expect us as the brand of Hitachi .

A : จุดแข็งของเราอยู่ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครื่องมือไฟฟ้าฮิตาชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ การบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ยังถือเป็นอีกจุดแข็งของเราด้วย และการที่เราเป็น หนึ่ง ในกลุ่มบริษัทฮิตาชิซึ่งมีมากกว่า 30 บริษัทในประเทศไทย ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราภายใต้แบรนด์ฮิตาชิ

.

จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานและความสำเร็จของ บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม และจากความสำเร็จและศักยภาพของบริษัท ฯ ที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชั้นนำอย่าง Hitachi และการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราเชื่อว่า ชื่อของ บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะสามารถเป็นผู้นำตลาดได้อย่างสมบูรณ์ และเติบ โต ได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความเจริญเติบ โต ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไป