เนื้อหาวันที่ : 2007-10-17 11:00:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5587 views

โรบ็อตแกนทรี ทางออกที่จะช่วยให้ลดต้นทุนได้ง่าย ๆ

ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความสามารถทางการแข่งขันและแรงงาน ก็คือ การนำเอาระบบอัตโนมัติในการผลิตมาใช้ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการลดคนทำงานลง ยังเพิ่มคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานโลกอีกด้วย โรบ็อต คือทางเลือกอันดับแรกสำหรับการเลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาขณะนี้

 .

จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศของเราขณะนี้ ที่กำลังมีปัญหาด้านความสามารถทางด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เรากำลังสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศจีนและเวียดนาม เพราะทั้งจีนและเวียดนาม มีต้นทุนด้านแรงงานถูกกว่าประเทศไทยอย่างมาก

.

ทางออกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความสามารถทางการแข่งขันและแรงงาน ก็คือ การนำเอาระบบอัตโนมัติในการผลิตมาใช้ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการลดคนทำงานลง ยังเพิ่มคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานโลกอีกด้วย

.

โรบ็อต คือทางเลือกอันดับแรกสำหรับการเลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาขณะนี้ เพราะในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ล้วนใช้โรบ็อตในการผลิตทั้งสิ้น ทำให้สินค้าที่ผลิตจากประเทศเหล่านี้ได้รับการยอมรับในระดับสูง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตยังสามารถแข่งขันได้กับประเทศที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก นั่นเป็นเพราะ การใช้โรบ็อตมีความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่า

.
ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งหลายควรเริ่มสนใจในการปรับเปลี่ยนประบวนการผลิตเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตการแข่งขันในระดับโลก
.

ปัญหาสำคัญคือ โรบ็อตมีราคาแพง

ปัญหาหลักที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพบก็คือ โรบ็อตส่วนใหญ่มีราคาแพง ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถซื้อโรบ็อตมาใช้ได้ เพราะเมื่อคำนวณความคุ้มค่าออกมาแล้ว อย่างไรก็ไม่คุ้มทุน เพราะปริมาณการผลิตเทียบไม่ได้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถคืนทุนได้เร็วกว่าบริษัทขนาดเล็ก

.

ดังนั้น บริษัทขนาดเล็กหรือกลางจึงต้องหาหนทางในการเลือกโรบ็อตที่มีราคาถูกลง และให้ความเหมาะสมกับการผลิตของตนเอง แต่ปัญหาสำคัญของโรบ็อตก็คือ แม้กระทั่งจะเป็นรุ่นโลว์คอสต์เพียงใด ก็ยังมีราคาที่สูงอยู่นั่นเอง ครั้นจะค้นหาโรบ็อตมือสองแบบเครื่องจักรทั่วไป ก็ทำได้ไม่ง่ายนัก และมักมีสภาพที่ไม่พร้อมในการใช้งาน

.

โรบ็อตแกนทรี คือทางออกสำหรับโรบ็อตราคาประหยัด

บ่อยครั้งที่งานไม่จำเป็นต้องใช้โรบ็อตแขนกลมาทำงาน การเลือกใช้โรบ็อตที่เหมาะกับงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลดต้นทุนในการใช้งานโรบ็อต ยกตัวอย่างเช่น งานยกจับ วางงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้โรบ็อตแขนกลในการทำงาน อันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นโดยใช่เหตุ

.

โรบ็อตแกนทรี คือระบบการเคลื่อนที่หรือโมชั่นคอนโทรลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในการเข้ามาทดแทนโรบ็อตแขนกล เพราะมีราคาประหยัดกว่า พื้นที่การใช้งานมากกว่า ความเร็วมากกว่า บำรุงรักษาง่ายกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ

.

อย่างไรก็ตาม โรบ็อตแกนทรียังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาจเป็นเพราะยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมากนักในอุตสาหกรรมด้านนี้ ส่วนใหญ่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผลให้โรบ็อตแกนทรียังไม่ถูกใช้แพร่หลายในประเทศไทย

.

ทว่า ในประเทศอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายคือ อเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ล้วนเลือกใช้โรบ็อตแกนทรีกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตอย่างแท้จริง และได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่า ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่าโรบ็อตแบบแขนกล

 .

 .

ปาร์คเกอร์ นำเสนอโรบ็อตแกนทรีราคาประหยัด

โรบ็อตแกนทรีคือระบบการเคลื่อนที่หลายแกน โดยแต่ละแกนเป็นการเคลื่อนที่ทางตรง เป็นการเคลื่อนที่แบบผสมผสานในแต่ละแกนไปยังจุดเป้าหมายด้วยคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะ

.

ส่วนโรบ็อตแบบแขนกล จะเคลื่อนที่โดยการขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โวในลักษณะหมุนเป็นหลักในแง่ของการควบคุมการทำงาน โรบ็อตแบบแขนกลจะมีความซับซ้อนมากกว่า เพราะจะมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบซับซ้อน ทำให้โปรแกรมใช้งานส่วนใหญ่เป็นแบบสำเร็จรูป ส่วนโรบ็อตแกนทรี จะมีความซับซ้อนน้อยกว่า และโปรแกรมใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้

.

ปาร์คเกอร์ ผู้ผลิตระบบการเคลื่อนที่ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา จึงได้นำเสนอระบบโรบ็อตแกนทรีสำหรับงานออ โต เมชั่นความเร็วสูงราคาประหยัด สำหรับงานลักษณะดังต่อไปนี้

.

·         งานยกและวางพาเล็ต

·         งานจัดเก็บและโยกย้าย

·         งานยกเครื่องจักร

·         งานขนย้ายชิ้นส่วน

·         งานประกอบอัตโนมัติ

 .

 .

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถออกแบบระบบการเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง โดยปาร์คเกอร์จะมีผู้ชำนาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า การออกแบบเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานโลก

.

นอกจากนี้ ปาร์คเกอร์ยังมีระบบโรบ็อตแกนทรีมาตรฐานสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้งานระบบโรบ็อตแกนทรีมาตรฐานทำให้วิศวกรผู้ออกแบบหมดห่วงกับปัญหาความเข้ากันของระบบโมชั่น ทำให้สามารถทำงานด้านโมชั่นได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าการสั่งทำพิเศษชิ้นต่อชิ้น ที่มักจะมีปัญหาความไม่เข้ากันอยู่เสมอ

.

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโรบ็อตแกนทรีเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

บริษัท แฟคตอรี่ ออ โต เมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2692-5441-3 โทรสาร 0-2692-5440