เนื้อหาวันที่ : 2017-11-28 11:22:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1165 views

ซีอาเซียนจับมือทีซีซีเทค ลุยต่อค่าย DATATHON II หนุนสตาร์ทอัพไทย-เทศ คิดต่างสร้าง Drone as a Service

โลกแห่งธุรกิจทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนขับเคลื่อนและแข่งขันกันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและการใช้ประโยขน์จากข้อมูล (Data) การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วมากเท่าใด โอกาสในการมีชัยเหนือคู่แข่งทางธุรกิจยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้น จากแนวคิดดังกล่าวทำให้เวที DATATHON ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Drone as a Service ตั้งเป้าเปลี่ยนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นโมเดลธุรกิจ พร้อมผลักดันสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีเด่นอย่าง Cloud และ Big Data Analytics สร้างคุณค่าที่มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ดรีม ออฟฟิต ซี อาเซียน ละ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) รวมถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ดรีมออฟฟิศ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ซี อาเซียน กล่าวว่าโครงการ DATATHON #2 คือกระบวนการกลั่นไอเดียสตาร์ทอัพและประกวด (Pitching) พร้อมเปิดเวทีแข่งขัน สำหรับสตาร์ทอัพที่มีความสนใจด้านอากาศยานไร้คนขับ ในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ของอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone as a Service” เพื่อผลักดันแนวคิดสร้างสรรค์การให้บริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเวทีดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2560

ด้าน นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด กล่าว “ทีซีซีเทค ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ด้านเทคโนโลยีให้กับโครงการดาต้าธอนครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เราเชื่อว่า Drone Technology จะช่วยให้โดรนเป็นมากกว่าความบันเทิง (ของเล่นหรือแค่ FLY-ING” Camcorder) วันนี้ทางเราได้จัดเตรียมคลาวด์แพลตฟอร์ม-“ลีพ จีโอ พับลิก” สำหรับนักพัฒนาให้ได้สร้างสรรค์แอพพลิเคชันบนคลาวด์ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของเวทีดาต้าธอนครั้งที่ 2 นี้ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการแข่งขันของสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ นายวิไลศร บุปผาวรรณ รองอธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ นวัตกรรม คือปัจจัยสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และ มั่นคง การสร้างความแข็งแกร่งด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ทันต่อโลกอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และ ผลักดันเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DATATHON ครั้งที่ 2 นี้ ทางลาวมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ 2 ประเทศ ใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาช่วยยกระดับ Drone ให้เกิดคุณค่าที่มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ” 

ฝั่งผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เผย “Drone หรือ อากาศยานไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและถูกจับตามองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพมุมสูง การถ่ายทอดภาพวิดีโอ การสำรวจจัดทำแผนที่ เป็นต้น ด้วยโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวหากนำมาพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเร่งสร้างนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ด้านอากาศยานไร้คนขับ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ (Hardware) และ ระบบปฏิบัติการ (Software) เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด, นายกล้า ตั้งสุวรรณ กล่าวเสริม “ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ Data เป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กรใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ การวิเคราะห์Data อย่างมีศักยภาพย่อมนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาต่อยอดทางด้านการวิเคราะห์ Data ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการวิเคราะห์ Social Data ที่โธธ โซเชียลดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันรวมถึงค่าย DATATHON ครั้งนี้จะทำให้ Startups ใน ASEAN มีความได้เปรียบใน ระดับเวทีโลกนี้ครับ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ “สนช” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศ โดยที่ผ่านมา สนช. ได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทยและสตาร์ทอัพ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติประเทศได้อย่างแท้จริงในลักษณะของ Application and Solution ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ด้านการสำรวจทรัพยากร (Survey) และด้านการติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ (Public Service)

เกี่ยวกับโครงการ DATATHON #2: ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเสริมศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพมีเวทีแสดงศักยภาพทางความคิดและไอเดียใหม่ ๆ พร้อมกับการผนวกเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต่างต้องช่วยกันส่งเสริม เนื่องจากการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้สามารถทดแทนแรงงานทำงานที่มีความเสี่ยงได้ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้นั้น จะเกิดประโยชน์เป็นวงกว้างโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

สมาชิกในทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้ และอย่างน้อย 1 คน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา โครงการ DATATHON ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ขณะนี้มีผู้สมัครผ่านเข้ารอบจำนวน 40 คน แบ่งเป็น 8 ทีม มาจากบุคคลหลายอาชีพ จากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนลาว ตลอดทั้ง 3 วันของโครงการ DATATHON โดยวันแรกจัดปฐมนิเทศและปรับกระบวนคิดเพื่อให้นวัตกรรมทางความคิดเหล่านี้เป็นจริงขึ้นได้ (Prototype) ภายใต้เครื่องมือทางธุรกิจของโครงการ DATATHON ส่วนวันที่สองทุกทีมจะได้ร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสายงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Prototype ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ซึ่งในวันสุดท้ายจัดให้มีการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมหาผู้ชนะพร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท