เนื้อหาวันที่ : 2017-11-21 09:26:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1320 views

ฮันนี่เวลล์แต่งตั้ง ไม ชาง ทัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ในประเทศไทย

บริษัทเร่งสานประโยชน์ของการเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ในไทย ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านโซลูชั่นส์แห่งการเชื่อมต่อและการให้บริการต่าง ๆ

ฮันนี่เวลล์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: HON) ประกาศแต่งตั้ง นาง ไม ชาง ทัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทในประเทศไทย นับเป็นการขยายบทบาทความรับผิดชอบของเธอในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วยประเทศเวียดนาม เมียนมา ลาว และกัมพูชา นางทันจะย้ายมาประจำการที่กรุงเทพฯ เพื่อเร่งพัฒนาการบริหารการดำเนินงานทั้งหมดในประเทศไทย รวมถึงนำกลยุทธ์ธุรกิจที่ครอบคลุมมาปฏิบัติ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในแขนงต่าง ๆ ของฮันนี่เวลล์ในประเทศไทย

นายไบรอัน เกรียร์ ประธานบริษัทฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กล่าวว่า “คุณไม ชาง ทัน ประสบความสำเร็จมากมายจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัทฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคอินโดจีน รวมไปถึงการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และผลักดันให้ฮันนี่เวลล์เป็นที่ยอมรับในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าสำคัญทั่วภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคของโลกที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสำหรับฮันนี่เวลล์ (Honeywell’s Global High Growth Regions) ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถสร้างความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับที่เคยทำมาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2554 คุณทันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของฮันนี่เวลล์ ประเทศเวียดนาม ก่อนมารับตำแหน่งในระดับภูมิภาคอินโดจีน คุณทันมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับศักยภาพของภูมิภาค รวมถึงแนวทางที่ฮันนี่เวลล์จะสามารถวางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ก็บริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในภูมิภาคนี้ให้ประสบผลสำเร็จ”

นางทันได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 2 ทศวรรษ จากการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เธอเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมกว้างขวางทั้งในภาครัฐฯ และเอกชนของประเทศเวียดนาม อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนบริษัทสัญชาติอเมริกันในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าไว้วางใจเพื่อเข้ามาดำเนินกิจการต่าง ๆ ในเวียดนามอีกด้วย นอกจากนี้ นางทันยังเป็นผู้ชำนาญการที่ประสบความสำเร็จในตลาดเกิดใหม่ต่างๆ และได้สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการค้นหาตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมทั้งการวางผังธุรกิจ และการดำเนินการตามแผนการธุรกิจในระยะยาว นางทันได้แสดงความสามารถในการสานความสัมพันธ์กับผู้มีบทบาทสำคัญในทั่วภูมิภาคอินโดจีน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานภาพความเป็นผู้นำของฮันนี่เวลล์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในประเทศไทย

นางทันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย National Economic University ในประเทศเวียดนาม และระดับปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Columbia Southern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคอินโดจีนทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มประเทศไทยเข้ามาด้วย อีกทั้งรู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่จะได้นำ ประสบการณ์และความตั้งใจมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับฮันนี่เวลล์ในตลาดที่มีพลวัตสูงสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนนี้” นางทันกล่าว “ดิฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อร่วมงานกับทางรัฐบาลไทย องค์กรเอกชนต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำความเข้าใจต่อความต้องการของตลาดในประเทศนี้อย่างลึกซึ้ง และมีความพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ดิฉันอยากให้ความเชื่อมั่นว่า เราสามารถสนับสนุนและส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศที่ก้าวล้ำ มีความปลอดภัย และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น”

เนื่องด้วยฮันนี่เวลล์ในประเทศไทยมีบริษัทย่อยถึง 3 บริษัท และมีจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงอยู่ในตำแหน่งที่มีความได้เปรียบต่อการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่มีการเติบโตและขยายเมืองอย่างรวดเร็ว จำนวนชนชั้นกลางที่มีจำนวนมากขึ้น ความต้องการด้านพลังงานและแหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ การเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่รองรับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ IoT จะพัฒนาสอดคล้องไปกับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น บ้านและโรงงานอัจฉริยะ (Connected Homes and Plants) ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความต้องการยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนนำมาซึ่งการขยายโอกาสต่างๆ สำหรับฮันนี่เวลล์ตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของฮันนี่เวลล์ในประเทศไทย กรุณาคลิกที่นี่ หรือ https://www.honeywell.com/worldwide/asia-and-australia/thailand-en