เนื้อหาวันที่ : 2007-10-11 11:13:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1440 views

ฮิตาชิ จีเอสที รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2550

ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ในไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2550

.

บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2548 และปี 2549

.

การคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นนี้ จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกลางที่ได้รับแต่งตั้ง อันประกอบไปด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดโดยพิจารณาแบบเสนอข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ของสถานประกอบการ ได้แก่ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลด้านแรงสัมพันธ์ และข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงาน

.

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลทั้งหมดในปีนี้ โดยมีสถานประกอบกิจการจากเข้ารับรางวัลทั้งหมด 382 แห่ง จากทั่วประเทศ.

.

จากภาพ:  นายนคร ตั้งสุจริตพันธ์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร (ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง)  และนายศุภฤกษ์ กังวาลรัตน์ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการฯ (ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง) บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับโล่เกียรติยศ ในฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล