เนื้อหาวันที่ : 2017-10-12 11:36:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1559 views

กิกะแบนด์ซิตี้สร้างสังคมดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) ได้จัดงานเสวนาระดับเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 3 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสมาร์ทซิตี้และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นแนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์หลักของเมืองชั้นนำหลายแห่ง เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองที่ผนวกเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบข้อมูลของหน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน ห้องสมุด ระบบขนส่ง โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า การจ่ายน้ำ การบริหารจัดการน้ำเสีย การบังคับใช้กฏหมาย และบริการชุมชนอื่น ๆ โดยเทคโนโลยีไอซีทีจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชนและระบบสาธารณูปโภคของเมือง หรือติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมือง รวมไปถึงว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร แน่นอนว่าระดับความเป็นเมืองอัจฉริยะจะกลายเป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันหลักของเมืองต่าง ๆ ในอนาคต

อัลตร้าบรอดแบนด์ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ
ในงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้นำด้านอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ อาทิ บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการดิจิทัลสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน สังคมดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะคือเครือข่ายอัลตร้าบรอดแบนด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีไอซีที ในขณะที่หลายประเทศชั้นนำ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และจีน ได้ยกอัลตร้าบรอดแบนด์ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนั้นเมืองที่ตั้งเป้าที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัล เรื่องของการวางยุทธศาสตร์อัลตร้าบรอดแบนด์ระดับเมืองควรจะต้องเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งในระหว่างการแชร์ข้อมูลหัวเว่ยได้ยกตัวอย่างกลยุทธ์ “กิกะแบนด์ ซิตี้” ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ

กิกะแบนด์ ซิตี้ ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล
ในเซิ่นเจิ้น สิงคโปร์ ฮ่องกง และเมืองชั้นนำอื่น ๆ อีกหลายแห่ง กิกะแบนด์ ซิตี้ได้ช่วยปรับโฉมโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลของเมืองด้วยการขับเคลื่อนการลงทุน สร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจสตาร์ทอัป กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่ออนาคต ปูทางสู่นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาทิ ระบบแสงไฟถนนอัจฉริยะ กล้องซีซีทีวีความละเอียดสูง ระบบการบริหารการจราจร และโอกาสการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนต่าง ๆ เมืองซูโจวซึ่งมีระบบไฟเบอร์บรอดแบนด์เข้าถึงทุกบ้าน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 60 ในระหว่างปี 2554-2559 ประชากรมีการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอี-เพย์เมนต์ถึงร้อยละ 30 ของการใช้จ่ายทั้งหมด สามารถลดเวลาที่ต้องติดต่อกับภาครัฐลงได้ถึงร้อยละ 90

ในการสร้างกิกะแบนด์ ซิตี้ ลำดับแรกผู้ว่าการประจำเมืองจะต้องตั้งเป้าหมายการพัฒนาบรอดแบนด์และให้ความสำคัญในระดับสูงสุด สองคือต้องมีนโยบายรองรับเพื่อรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในระหว่างการติดตั้งเครือข่ายไฟเบอร์ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของภาครัฐสามารถที่จะปรับปรุงการผสมผสานระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น หาแนวทางที่จะทำให้กระบวนการได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้น โดยต้องให้โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ หรือปรับปรุงอาคารให้มีการเชื่อมต่อระบบไฟเบอร์ กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการชดเชยสำหรับเรื่องต่าง ๆ ริเริ่มให้มีกองทุนบริการ รวมถึงต้องสามารถออกกฎหมายกรอบโครงงานด้านไอซีทีที่ครบวงจร สามคือจากกรณีตัวอย่างความสำเร็จของเมืองชั้นนำต่าง ๆ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและโอเปอเรเตอร์ด้านโทรคมนาคมถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เพราะโอเปอเรเตอร์จะมีบทบาทมากที่สุดในการส่งมอบบรอดแบนด์สำหรับกิกะแบนด์ ซิตี้ ในเซิ่นเจิ้นไชน่าเทเลคอมเป็นพันธมิตรและผู้ก่อสร้างโครงการกิกะแบนด์ ซิตี้ ในเกาหลี KT, SKT และ LGU+ ล้วนให้การสนับสนุนโครงการกิกะบิตบรอดแบนด์อย่างเต็มกำลัง
มร.สู่ เผิง ผู้อำนวยการธุรกิจบรอดแบนด์ หัวเว่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าการแบ่งปันคือหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ความเป็นผู้นำของรัฐบาลและการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็มีความจำเป็นเพื่อเร่งการส่งมอบบรอดแบนด์ให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสังคมแห่งการเชื่อมโยงสื่อสารที่ดีกว่า