เนื้อหาวันที่ : 2017-09-01 18:33:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 345 views

ทริพเพิล ไอ " iii " รุกขยายธุรกิจทุกด้าน เตรียมเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ดอนเมือง มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ iii ” ผู้นำโลจิสติกส์ที่ครบวงจรของไทย รุกขยายธุรกิจครบทุกด้าน เตรียมเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงทุนเพิ่มในด้านการขนส่งเคมีภัณฑ์และขนส่งทางบก ผลักดันธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ  โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “iiiเปิดเผยว่าเรามีความยินดีที่หุ้นทริพเพิล ไอ iiiเริ่มเข้าซื้อขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ SET เป็นวันแรก และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ กว่า 10 โครงการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ธุรกิจของบริษัท อาทิ การเปิดท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Air Cargo Terminal) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เร็ว ๆ นี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้น และโครงการขยายศูนย์ขนส่งไปรษณีย์ในประเทศระยะที่ 2

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแผนการลงทุนโครงการขยายสาขาสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเปิดเศรษฐกิจเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community : AEC) ที่มีการเติบโตมากขึ้น จะทำให้บริษัทมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังตัวแทนสายการบินในภูมิภาคอินโดจีนอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และลานฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีแผนลงทุนซื้อรถหัวลากและหางลากเพิ่มเติม การขยายธุรกิจโครงการซื้อรถขนส่งและกระจายสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพิ่มยอดขายการขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายในประเทศ

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในงบดุลสำหรับ 6 เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้รวม 1,086 ล้านบาทเติบโตขึ้น 10% จากรายได้รวม 985 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเติบโตขึ้น 64% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 50 ล้านบาทใน 6 เดือนแรกปีก่อน ในขณะที่ปี 2559 “ iii ” มีรายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 35% คิดเป็น 2,075 ล้านบาทในปี 2559 จากรายได้รวม 1,542 ล้านบาทในปี 2558 และ 1,139 ล้านบาทในปี 2557 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายระวางสินค้าและการให้บริการโลจิสติกส์ ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตในอัตราที่สูง 245% เป็น 94.5 ล้านบาทในปี 2559 จากกำไรสุทธิ 27.4 ล้านบาทในปี 2558 และ 13.4 ล้านบาทในปี 2557 มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่นจากการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนที่ดีขึ้น โดยอัตรากำไรสุทธิ (เน็ตมาร์จิน) เพิ่มขึ้นจาก 1.17% ในปี 2557 เป็น 4.50% ในปี 2559 และเป็น 7.55% ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่ดีมาก (IBD/E) คือเพียง 0.34 เท่าเท่านั้น iii มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
     1. คุณพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
     2. คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
     3. คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
     4. คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     5. คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
     6. คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
     7. คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย