เนื้อหาวันที่ : 2007-10-01 09:47:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2021 views

ก.พลังงาน สร้างความมั่นใจ "น้ำมันแก๊สโซฮอล์" แก่ประชาชน

กระทรวงพลังงานมุ่งสานต่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" เน้นให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งในแง่การประหยัดเงินค่าน้ำมัน ช่วยประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

 .

กระทรวงพลังงานมุ่งสานต่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" เพื่อเน้นให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งในแง่การประหยัดเงินค่าน้ำมัน ช่วยประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และช่วยสนับสนุนเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำส่วนราชการต่างๆ ร่วมแสดงความมั่นใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

.
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้าน้ำมัน ผู้ผลิตรถยนต์/จักรยานยนต์ ตลอดสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง นับว่าประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากยอดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 3.5 ล้านลิตรต่อวันในปี 2549 เป็น 5.1 ล้านลิตรต่อวัน ณ เดือนกันยายน 2550
.

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ณ ทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในภาคราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยท่านนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้นำของประเทศได้ร่วมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วยตนเอง"

.

กิจกรรมหลักที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

.

การรณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อกลางแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 

.

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ความร่วมมือในการติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมัน (รถป้ายแดง) และระบุรายละเอียดลงในคู่มือการใช้งานว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้

.

.

การจัดอบรม "มองมุมใหม่ ช่างมั่นใจ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" เสริมความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 300 คนจาก 14 ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่ผู้บริโภคให้เกิดความเชื่อมั่นและหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

.

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังคงส่งเสริมการพัฒนาน้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยยังคงสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยราคาที่ประหยัดกว่า ซึ่งปัจจุบันส่วนต่างของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และเบนซิน 95 อยู่ที่ 3.50 บาทต่อลิตร โดยมีเป้ายอดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้ที่ 8 ล้านลิตรต่อวัน ภายในสิ้นปี 2550

.

รูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ณ ทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ว่านายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในฐานะตัวแทนของส่วนราชการได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายด้านพลังงานทดแทน นอกจากนั้นยังมีนักแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิ ชมพู่ อารยา เอฮาเก็ต และนานา ไรบีนา ซึ่งเป็นนักแข่งรถยนต์ด้วย มาร่วมแสดงความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในฐานะตัวแทนของประชาชนผู้ใช้รถยนต์