เนื้อหาวันที่ : 2017-08-08 16:49:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1278 views

เอ็มเทค สวทช. ผนึก ก.อุตฯ และ ดีอี จัดประกวด “ITCi Award” เฟ้น 20 ทีม สู่ที่สุดแห่ง “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการประกวด ITCi Award ในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย ภายใต้โจทย์อุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสะดวกสบาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท เพื่อเปิดเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันให้เกิดโอกาสทางธุรกิจทั้งไทยและตลาดโลก โดยได้คัดเลือกผู้เข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจะจัดให้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ลานสยามสแควร์วัน ชั้น LG

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) หัวหน้าโครงการประกวด ITCi Award  กล่าวว่า “สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมนี้ คณะกรรมการได้เปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการและแนวคิดการทำนวัตกรรมในเบื้องต้น เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ซึ่งทีมที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมาแข่งขันล้วนแต่มีไอเดียที่แตกต่างและใช้นวัตกรรมที่มอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้สูงวัยได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ โมดูลพื้นอัจฉริยะ หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้สำหรับเป็นเพื่อนผู้สูงอายุ หรือเครื่องอาบน้ำเอนกประสงค์ เป็นต้น โดยทั้ง 20 ทีมนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม ใช้พื้นที่ทำงานด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ครบครันและสร้างผลงานต้นแบบโดยใช้เครื่อง 3D Printing ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ICT: Industry Transformation Center) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ดร.กฤษณ์ไกรพ์ กล่าว

การสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวดคือ ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือไม่เคยผ่านการนำเสนอที่ใดมาก่อน รวมไปถึงจะต้องไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานอื่นใดเด็ดขาด ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการถือเป็นสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ลานสยามสแควร์วัน ชั้น LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการประกวดได้ที่เว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/itciaward และ https://www.facebook.com/ITCiAward