เนื้อหาวันที่ : 2017-08-03 14:33:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 759 views

ม.เทคโนโลยีมหานคร และ ซินนาคอร์ ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program มุ่งสร้างบุคลากรด้านไอที ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ ซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน (MOU) ในโครงการ Zimbra Innovation Program โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวสู่การเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยนโนบายการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Dogital Economy) ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การให้บริการของภาครัฐ การศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า “ปัจจุบัน บริษัทไอทีทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนตลาดแรงงาน ผ่านการจัดการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมองว่าตลาดแรงงานมีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าผู้ดูแลระบบในตลาดไอทีของประเทศไทยจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันบุคลากรในประเทศยังขาดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ดังนั้นการร่วมมือกับทางซินนาคอร์ จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวิชาการ รวมไปถึงหลักสูตรและการเรียนการสอนของเราให้ก้าวหน้ามากขึ้น สร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนและสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปได้ ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นเพียงพอที่จะผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายทางดิจิทัลหรือไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน"

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโครงการแรกในโลก ซึ่งจะมีขอบเขตระยะเวลาการทำงานร่วมกัน 3 ปีในเบื้องต้น โดยครอบคลุมหลักสูตรที่ให้ความรู้อย่างครบถ้วน และจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (Opensource) ที่มีเนื้อหาตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์, ระบบเสมือนจริง (Virtualization), Messaging Platform (Zimbra), ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น โดยทางคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครัน อันได้แก่ ระบบการต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนในคณะ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมล์ Zimbra จากทางซินนาคอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมหานครอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในโครงการนี้ประมาณ 300 คนต่อปีการศึกษา และจากบุคคลทั่วไปในหลักสูตรระยะสั้นประมาณปีละ 100 คน  

ส่วนทางด้าน มร.เบรนท์ ริเมส (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานฝ่ายบริหารการขายและการตลาดของซินนาคอร์กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเปิดตัว Zimbra Innovation Program โครงการนี้จะให้การอบรมความรู้ความสามารถที่จำเป็นทางด้านการพัฒนาระบบเปิด แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความจำเป็นแก่ประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโต ถือว่าเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรก โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือนี้ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นทั่วโลกต่อไป”

แนวโน้มของตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1) ใช้งาน ดังนั้นอนาคตของอีเมล์จึงดูสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมล์เกิดขึ้นมาได้ และเมื่อไม่นานมานี้ ซินนาคอร์ได้มีการเผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง ยุคแห่งการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมล์ (Email’s Renaissance) โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากการนำแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันมาใช้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zimbra ได้ที่ https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Zimbra คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์ ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล์ ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชต Zimbra รองรับเมล์บ็อกซ์มากถึง 500 ล้านเมล์บ็อกซ์และทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า 120 รายที่ให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ Zimbra

(1) Radical Group. “2016 Annual Email Report.”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology: MUT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 โดยมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดมา โดยหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นผู้นำในมาตรฐานการสอนทางเทคโนโลยี ความสำเร็จล่าสุดคือการได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก เมื่อปี พ.ศ.2551 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ซินนาคอร์ (Synacor)

ซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) คือพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการให้บริการหลายแพลตฟอร์ม และด้านการแบ่งปันรายได้ร่วมกันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากผู้ให้บริการวีดีโอ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รัฐบาลและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลก พันธกิจของซินนาคอร์คือการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ลูกค้าของซินนาคอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและบริการของซินนาคอร์ในการขยายธุรกิจของตนและขยายความสัมพันธ์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscriber) กับลูกค้าของตน ซินนาคอร์ยังให้บริการบริหารจัดการเว็บพอร์ทอล บริการโซลูชั่นการโฆษณา บริการแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน รวมถึงโซลูชั่นด้านวีดีโอครบวงจร และจัดการการระบุเอกลักษณ์ของบุคคลบนคลาวด์ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.synacor.com