เนื้อหาวันที่ : 2017-07-13 09:46:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1283 views

ดาคอน โชว์ศักยภาพพร้อมรับมืองานเทิร์นอะราวด์

บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้นำทางด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรม แสดงความพร้อมในการบริหารจัดการงาน “การหยุดกระบวนการการผลิตเพื่อซ่อมบำรุง เทิร์นอะราวด์ (Turn around)” ช่วงกลางปี 2560 ให้แก่กลูกค้าธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสารเคมีตั้งต้นและ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์

งานเทิร์นอะราวด์ ดังกล่าว จัดขึ้นในช่วงระยะเวลา 22 วัน ของเดือนมิถุนายน ดาคอนมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการกำลังคน โดยมีทีมงานวิศวกรผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานอเมริกันปิโตรเลียม (American Petroleum Institute: API) จำนวนถึง 15 คน ซึ่งเปี่ยมประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัยครบครัน และทีมวิศวกรผู้ตรวจสอบทั้งสิ้น 75 คน ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มกำลังและเต็มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบอุปกรณ์มากกว่า 300 ชิ้นงาน อาทิ งานตรวจสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ดรัม (Drum) หอกลั่น (Column) เครื่องปฏิกรณ์ (Reactor) เครื่องทำความร้อน (Fired Heater) และงานตรวจสอบถังบรรจุภัณฑ์ (Tank) 

เป้าหมายหลักของดาคอน คือ ตรวจงานเสร็จตามขอบข่ายการว่าจ้างอย่างมีคุณภาพ ตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า เพื่อให้แผนการซ่อมบำรุงของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินการผลิตต่อเนื่องได้ตามกำหนดเวลา