เนื้อหาวันที่ : 2007-09-19 09:24:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1842 views

ไทยสมาร์ทคาร์ด รุกสู่ตลาดอุตสาหกรรมภาคขนส่งมวลชน

ไทยสมาร์ทคาร์ด ผู้นำบัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์ส บัตรเงินสดดิจิตอล รุกเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคขนส่งมวลชน เพิ่มช่องทางการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สให้กับลูกค้า โดยติดตั้งจุดรับบัตรใน HIB Bus ให้บริการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคันแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์และช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

.

ไทยสมาร์ทคาร์ด ผู้นำบัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์ส บัตรเงินสดดิจิตอล รุกเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคขนส่งมวลชน  เพิ่มช่องทางการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สให้กับลูกค้าโดยติดตั้งจุดรับบัตรใน HIB Bus เพื่อให้บริการกับนิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นคันแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์และช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

.

ไทยสมาร์ทคาร์ด ผู้นำบัตรเงินสดสมาร์ทเพิร์ส บัตรเงินสดดิจิตอล จับมือกับ กิจการร่วมค้าบริษัท สิขร จำกัด และบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เปิดจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์สที่ติดตั้งบน HIB Bus รถบัสที่ให้บริการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และย่านสยามแสควร์ ซึ่งเป็นรถบัสคันแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุกตลาดบัตรเงินสด เข้าสู่ภาคการขนส่งมวลชน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ เพิ่มช่องทางการใช้บัตร ให้ความสะดวก รวดเร็ว กับผู้บริโภค หวังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

.

นายฉัตรไชย ฉัตรชัยกนันท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด กล่าวว่า"ก่อนหน้านี้ไทยสมาร์ทคาร์ดได้รุกตลาดที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจบันเทิง โรงภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น เทคโนโลยีสื่อสาร ห้องน้ำ ที่จอดรถ ฯลฯ ในวันนี้เราได้มองเห็นถึงความสำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ในภาคขนส่งมวลชน ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ประหยัดเวลาได้อย่างมาก และยังไม่ต้องไปเสียเวลาพกหรือ แลก เศษเงิน เศษเหรียญอีก"

.

"ในวันนี้เราจึงได้ร่วมมือกับ กิจการร่วมค้าบริษัท สิขร จำกัด และบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เพื่อนำ HIB Bus รถคันแรกของไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาให้บริการกับนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯพร้อมยังติดตั้งจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส HIB Bus มีอยู่ด้วยกัน 15 คัน  ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านของการประหยัดพลังงาน และการที่ บริษัท สิขร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

.

ในการนำระบบสมาร์ทเพิร์สเข้ามาช่วยบริหารจัดการการจัดเก็บเงิน เพื่อช่วยลดความยุ่งยากกับการจัดการเงินสด ลดต้นทุนการผลิตคูปอง การบริหารเวลาในการให้บริการได้รวดเร็วขึ้น อันจะส่งผลให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้โดยสารยังได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังไม่ต้องไปเสียเวลา พก หรือ แลกเหรียญอีกต่อไป"

.

.

นายฉัตรไชย ฉัตรชัยกนันท์ กล่าวต่อว่า  การรุกเข้าสู่ตลาดการให้บริการขนส่งมวลชนนี้  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์สมากยิ่งขึ้น  และเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้บัตรของเราให้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และ ทุกความต้องการของผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์ส  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเราหวังไว้ และทางเราจะยังคงรุกตลาดบัตรเงินสดดิจิตอล และ เน้นการขยายพันธมิตร และ รุกขยายจุดรับบัตร เพื่อตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

.

โดยระหว่างช่วงที่มีกิจกรรม ทางบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งก็คือ ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2550 ซื้อบัตรสมาร์ทเพิร์ส ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุดจอดรถศาลาพระเกี้ยว เพียง 100 บาท รับไปเลยเงินในบัตรอีกมูลค่า 50 บาท ซึ่งมีเพียงจำนวน 500 ใบเท่านั้น นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กันยายน 2550 เพียงใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส ขึ้นรถ HIB Bus เสียค่าบริการขึ้นรถเพียง 1 บาทเท่านั้น จากเดิม 2 บาท

.

นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ผู้พัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและประยุกต์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาเป็นนวัตกรรมด้วยระบบที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  "ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น การร่วมกับไทยสมาร์ทคาร์ดถือเป็นการนำเทคโนโลยีอีกประการหนึ่งมาให้บริการใน HIB Bus

.

เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทย ช่วยลดมลพิษในอากาศ ลดการใช้เชื้อเพลิงที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้น และช่วยลดสภาวะโลกร้อน การรับบัตรสมาร์ทเพิร์สนี้ จะยังช่วยลดปัญหาการจราจรในย่านใจกลางเมือง เพราะช่วยลดเวลาในการให้บริการ ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงช่วยบริหารจัดการเงินสด และลดการใช้คูปอง ซึ่งผู้โดยสารเองก็สะดวกยิ่งขึ้น

.

นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมองว่าบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีฐานผู้ถือบัตรเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผู้โดยสารให้มากขึ้น ซึ่งก็ตรงกับแผนการตลาดที่เพิ่มจำนวนรถจาก 12 คัน เป็น15 คัน โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มจากเดิม 10,000 คน เป็น 15,000 คนต่อวัน โดยมีค่าบริการคนละ 2 บาท   ซึ่งยังสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอในมหาวิทยาลัย "การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในให้บริการที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อผู้โดยสารของเรา"

.

รองศาสตราจารย์ น.ท. ไตรวัฒน์ วิรยศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีลงนามลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด และกิจการร่วมค้าบริษัท สิขร จำกัดและบริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ในการเปิดตัวจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์ส บน HIB Bus ซึ่งนับเป็นรถ Shuttle Bus คันแรกของทางมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิง     

.

โดยวัตถุประสงค์หลักในการนำรถ HIB Bus ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นรถ HIB Bus เนื่องจากทางเราเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการที่ทางจุฬาฯ

.

ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้พื้นที่ภายในเป็นพื้นที่ที่ปลอดมลพิษ ให้ทุกคนที่เขตรั้วมหาวิทยาลัยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว และนอกจากในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานแล้ว การเปิดจุดรับบัตรสมาร์ทเพิร์สบน HIB Bus ยังนับเป็นเรื่องที่สอดคล้อง และตรงต่อวัตถุประสงค์อีกประการของมหาวิทยาลัย คือการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต และบุคลากรภายในจุฬาฯ ซึ่งผมมั่นใจว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กลายเป็นสถาบันตัวอย่างที่รณรงค์อย่างจริงจังในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน"