เนื้อหาวันที่ : 2017-03-27 11:36:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 376 views

กฟภ. จับมือ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส เตรียมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สุดยอดเวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติด้านไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเวทีประชุมและสัมมนาระดับภูมิภาค ครบวงจรเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส เตรียมจัดงาน “ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017” (Thailand Lighting Fair 2017) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา ขยายโซนแสดงเทคโนโลยีเพื่ออาคาร (Building Zone) ตามแนวทางการจัดงาน light+building งานแสดงนวัตกรรมด้านไฟฟ้าแสงสว่างและอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดพร้อมงาน Secutech Thailand 2017 ภายใต้แนวคิดร่วม สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้: เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย ตอบรับแนวนโยบาย กฟภ. 4.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะสนองนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวระหว่างการแสดงปาฐกถาพิเศษภายในงานแถลงข่าวการจัดงานฯ ว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับนโยบายและองค์กรสู่การเป็น กฟภ.4.0 โดยมุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในแผนการดำเนินงานภายใต้ กฟภ.4.0 คือ การผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมาร์ท เอเนอร์ยี่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สมาร์ท ซิตี้ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล”

“กฟภ. จึงมีความยินดีในการสนับสนุนงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาให้งานมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งต้องการผลักดันให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยภายในงาน กฟภ. เตรียมจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการไฟฟ้าและพลังงานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด ผู้จัดงานฯ กล่าวว่า “จากความสำเร็จของงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา คือ บทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างของอาเซียน ในปีนี้ ดิ เอ็กซ์ซิบิส ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าภาพการจัดงาน ได้กำหนดจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ให้มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้น โดยได้เพิ่มโซนแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านอาคาร ตามแนวทางการจัดงาน light+building ของเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เข้ามาด้วย ภายในงานจะจัดแสดงโซลูชั่นและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้าแสงสว่างและพลังงานอัจฉริยะ ระบบการรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงระบบอาคารอัตโนมัติ รวมไว้ในงานเดียวแบบครบวงจร จึงเป็นที่มาของแนวคิดร่วม Smart City. Safe City. ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกกว่า 700 บูธ เข้าร่วมแสดงสินค้า และมีผู้ร่วมชมงานกว่า 15,000 ราย จากกว่า 40 ประเทศ” ทางผู้จัดงานฯ มีความเชื่อมั่นว่างานในปีนี้ จะเป็นเวทีสำคัญที่จะดึงดูดผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”

ทางด้าน มิส เรจิน่า ซาย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกและผู้จัดงาน Secutech ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวว่า “เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนในการบริหารประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการสร้าง “เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้” ให้เกิดขึ้นทุกจังหวัดของประเทศก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในเมืองถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทุกเมืองต้องคำนึงถึง ในปีนี้เราจึงได้จัดงาน Secutech Thailand 2017 ขึ้นพร้อมกับงาน Thailand Lighting Fair 2017 เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการชมงานที่ครบวงจร และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัยมีเวทีแสดงนวัตกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเจรจาธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ จนถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติการ วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้วางระบบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ไฮไลท์ของงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ได้แก่ “Smart City. Safe City. Landmark” โซนจำลอง “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย” ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองจากผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ Smart Home, Smart Building, Smart Retail, Smart Transportation เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้ชมงานได้เรียนรู้ เห็นภาพและเข้าใจเรื่องสมาร์ทซิตี้ได้ชัดเจน และนำไปสู่การเจรจาซื้อขาย สร้างเครือข่ายพันธมิตร และต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ ยังมี “Smart City Winning Awards Showcase & Investment Zone” โซนจัดแสดงผลงานชนะเลิศโครงการสนับสนุนสมาร์ทซิตี้และโซนการลงทุนในโครงการสมาร์ทซิตี้  โดยการนำผลงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการฯ ได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ เวทีประชุม “เมืองอัจฉริยะ” (ASEAN Smart City Forum) และ “เวทีประชุมเรื่องการออกแบบแสงและสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Architecture & Lighting Design Forum) ตลอดจนหลักสูตรอบรมสัมมนาด้านมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรับประกาศนียบัตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายอาทิ โซล่าร์ พลังงานทางเลือก LiFi ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด ยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ว่า “ในปีนี้ เรามีแผนโปรโมทงานฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งในและต่างประเทศ โดยโรดโชว์ในประเทศ ได้กำหนดจัดขึ้นในจังหวัดที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเป็นสมาร์ท ซิตี้ อันได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี และโรดโชว์ต่างประเทศ จะจัดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อตอกย้ำการเป็นงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน ”  

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!

ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandlightingfair.com หรือติดต่อ

บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด

โทรศัพท์: 02 664 6499 ต่อ 200 และ 212 โทรสาร: 02-664-6477

อีเมล์ info@thailandlightingfair.com