เนื้อหาวันที่ : 2017-03-16 13:51:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1398 views

Virkon S ของ LANXESS ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดในสัตว์ปีกได้ผลอย่างสูง

ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ Virkon S ของ LANXESS ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นยาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อโรค H5N8 และ H5N6 ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในทวีปเอเชียและยุโรป จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อสร้างความปลอดภัยทางชีวภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ปีก มีประสิทธิภาพสูงแม้กระทั่งในสภาพอุณหภูมิหนาวเย็น โดยสามารถใช้เพียงปริมาณอัตราส่วนที่ค่อนข้างเจือจางในอัตราส่วน 1:100 เท่านั้น

Virkon S หนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อชั้นนำระดับโลกสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในสัตว์ (Veterinary Disinfectants) จาก LANXESS™ บริษัทผู้เชี่ยวชาญการผลิตสารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) Virkon S ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคที่ถูกเลือกใช้ในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นกับนก (Avain Influenza) หรือไข้หวัดนก (Bird Flu) ได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยหลักฐานการพิสูจน์ของหน่วยงานอิสระในการกำจัดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดไข้หวัดนกที่ร้ายแรงถึงตายได้ และ LANXESS ได้นำผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อในตระกูล Virkon S ทั้งหมดมาจัดแสดง ในงาน ViVAsia 2017 ที่กรุงเทพมหานคร

จากผลการศึกษาโดยห้องทดลองอิสระที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Virkon S มีประสิทธิภาพอย่างสูงในการฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก อย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างท้าทายต่อการดำรงชีวิตของอินทรียสารค่อนข้างสูง (Heavy Organic Challenge) ในสภาพที่ถูกเจือจางด้วยน้ำฝนและในสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำมาก ๆ  และสามารถกำจัดเชื้อโรคอื่น ๆ ที่มีอยู่ในฟาร์มอย่างได้ผลไปด้วยเช่นกัน โดยแนะนำให้ใช้ Virkon S ผสมน้ำในอัตราส่วน เพียง 1:100 ก็เพียงพอในการป้องกันและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงอย่างรวดเร็วในการปกป้องสัตว์ปีกที่เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม

การรักษาที่ได้ผลชัดเจนของ Virkon S แสดงให้เห็นในการทดสอบหลาย ๆ ครั้งต่อไวรัสต่าง ๆ ในตระกูล Othomyxoviridae Virus (Avian Influenza H5N1 อยู่ในตระกูลไวรัสนี้) และคาดว่าจะประสบผลสำเร็จในการกำจัดเชื้อไวรัส H5N8 และ H5N6 ด้วยเช่นกัน

การแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกในทวีปเอเชียและยุโรป

การระบาดอย่างหนักของเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ในเกาหลีใต้และ H5N8 ในทวีปยุโรปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์ในระดับโลกทั้งหลายแนะนำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มมาตรการป้องกันทางชีวภาพมากขึ้นเพื่อลดแนวโน้มที่นกต่างถิ่นที่บินอพยพผ่านมาจะแพร่เชื้อไปยังสัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงหลายสิบล้านตัว แม้กระทั้งสัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนยังอาจจะติดเชื้อได้จากรถยนต์ที่ติดเชื้อไวรัสจากภายนอกและเป็นตัวนำเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฟาร์มที่ซึ่งคนงานมีโอกาศที่จะแพร่เชื้อโดยการสัมผัส หรือติดมากับเสื้อผ้าและรองเท้าที่เขาสวมใส่เข้ามาในฟาร์ม Virkon S ต่างจากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อตัวอื่น ๆ เพราะมันยังสามารถออกฤทธิ์อย่างได้ผลแม้ในสภาพอากาศที่หนาวจัด ในสภาพที่ท้าทายการดำรงอยู่ของสารอินทรีย์ และภายใต้ค่าระดับความเป็นกรดด่าง (pH) ในระดับต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการใช้หรือเพิ่มเวลาที่ผิวสัมผัส

 

คุณไอกอร์ มาร์ติน (Igor Martin) (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจยาฆ่าเชื้อระดับโลกของ LANXESS Material Production Products กล่าวอธิบายว่า “หลักชัยที่ชี้ชัดว่าเรามีการเตรียมพร้อมรับมือกับเชื้อโรคที่แพร่ระบาดกะทันหัน นั้นคือจะต้องเพิ่มมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกให้สูงขึ้น วิธีการควบคุมโรคระบาดนี้ต้องอยู่บนมาตรการป้องกันทางชีวภาพที่ทำกันอย่างต่อเนื่อง ตามที่จะกล่าวรายละเอียดไว้ข้างล่าง การใช้ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อของเราได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่สามารถช่วยหยุดยั้งการระบาดอย่างได้ผล การนำเอากลยุทธ์ควบคุมการระบาดของโรคที่ได้ผลมาใช้จะต้องเป็นเรื่องแรกสุดที่รัฐบาลและผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องทำเป็นอันดับแรกอย่างเป็นสากล”

มาตรการป้องกันทางชีวภาพที่ได้ผล

ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกจะต้องมั่นใจว่าได้นำมาตรการป้องกันทางชีวภาพดังต่อไปนี้มาใช้อย่างเข้มแข็ง:

  • มีการควบคุมพื้นที่ให้มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิผล
  • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ
  • เท้าต้องจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • มีการล้างมือและใส่ชุดป้องกัน
  • ควบคุมไม่ให้นกต่างถิ่นเข้ามาในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือสัมผัสสัตว์ปีกที่เลี้ยง
  • มีการชำระล้างโรงเลี้ยงอย่างทั่วถึงด้วยน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับงานหนัก (อย่างเช่น Biosolve Plus)
  • ทำความสะอาดโรงเลี้ยง และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ที่สำคัญที่สุดต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เพราะการทำความสะอาดโดยใช้น้ำล้างอย่างเดียวอาจจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายมากขึ้น เนื่องจากเชื้อไข้หวัดนกสามารถอยู่รอดในน้ำได้

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์การป้องกันของ LANXESS

ผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจ Material Protection Products ของ LANXESS ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันตั้งแต่ ส่วนผสมยาต้านจุลชีพ  (Antimicrobial Active Ingredients) สารป้องกันการเสื่อมสลาย (Preservatives) และยาฆ่าเชื้อ (Disinfectants) หน่วยธุรกิจนี้ยังนำเสนอโซลูชั่นตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากยาฆ่าเชื้อแล้ว  ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเคลือบป้องกันไม้ อุตสาหกรรมสีและสิ่งทอรวมทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีกด้วย หน่วยธุรกิจ Material Protection Products ยังเสนอการให้บริการทางเทคนิคเพิ่มเติม บริการดูแลหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ และมีงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นโครงการเฉพาะอีกหลายโครงการ

หน่วยธุรกิจ Material Protection Products ของ LANXESS ในปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 500 คน โดยมีโรงงานผลิตอยู่ที่ Krefeld-Uerdingen และ Dormagen ในประเทศเยอรมัน  Sudbury ในประเทศอังกฤษ Memphis, Kingstown และ Pittsburgh ในประเทศสหรัฐอเมริกา Jhagadia ในประเทศอินเดีย Changzhou ในประเทศจีนและในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดในหน่วยงานผลิตภัณฑ์ Performance Chemicalsที่มียอดขายในปี 2558 ประมาณ 2.1 พันล้านยูโร

รายละเอียดสามารถดูได้ที่

www.protectedbylanxess.com หรือ www.virkon.com

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ LANXESS

LANXESS เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีเฉพาะด้าน (specialty chemicals) มียอดขายรวมกว่า 7.9 ล้าน EUR ในปี พ.ศ.2558 และมีพนักงาน 16,200 คนอยู่ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 52 แห่ง  แกนหลักของธุรกิจของ LANXESS คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายพลาสติก ยาง สารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (Intermediates) และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านมีการร่วมทุนกับ Saudi Aramco ในบริษัท ARLANXEO เป็นผู้นำในการผลิตยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) LANXESS เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  มีชื่ออยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good