เนื้อหาวันที่ : 2007-09-18 09:57:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2016 views

ดีเอชแอล รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2550

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550

ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง แบบไม่มีสหภาพแรงงาน จากการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

.

การประกวดที่จัดขึ้นประจำปีโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในครั้งนี้ ได้มอบรางวัลให้กับดีเอชแอล จากการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2548 และปี 2549

.

โดยคณะอนุกรรมการกลางที่ได้รับแต่งตั้ง อันประกอบไปด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดโดยพิจารณาแบบเสนอข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ของสถานประกอบการ ได้แก่ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลด้านแรงสัมพันธ์ และข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงาน

.

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลทั้งหมดในปีนี้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่าพันคนเข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้

.

นายเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นอินโดจีน - ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กล่าวว่า "ดีเอชแอล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เราพยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานของเราในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมการฝึกอบรมที่ช่วยให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือการยกย่อง และตอบแทนพนักงานในด้านต่างๆ"

.

"การได้รับรางวัลในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการเป็นองค์กรที่มีผู้อยากเข้าร่วมงานมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ดีเอชแอลเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าของความสำเร็จจากการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของพนักงาน และใช้สิ่งนี้ในการเชื่อมโยงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการยึดถือค่านิยม และวิสัยทัศน์ขององค์กร ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งนี้จะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและทำให้ดีเอชแอลโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง" นายเฮอร์เบิต กล่าวเสริม

..

..

จากภาพ: นายเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นอินโดจีน - ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และนายภาณุ เสถียรพจน์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ขึ้นรับโล่ห์เกียรติยศ ในฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง แบบไม่มีสหภาพแรงงาน จากพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

.

.

จากภาพ: ทีมพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย (ที่ 4 จากซ้าย แถวยืน) กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นอินโดจีน - ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และนายภาณุ เสถียรพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย แถวยืน) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโอกาสที่บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง แบบไม่มีสหภาพแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

.

.

จากภาพ: นายเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นอินโดจีน - ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และนายภาณุ เสถียรพจน์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โชว์โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณในฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2550 ในประเภท สถานประกอบกิจการขนาดกลาง แบบไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งทางบริษัทดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้รับมอบจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์