เนื้อหาวันที่ : 2007-09-18 09:27:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2313 views

ไมโครซอฟท์และซันขยายความร่วมมือทางยุทธศาสตร์

ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ลงนามเป็นผู้จัดจำหน่ายซันเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบปฏิบัติการวินโดวส์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่น ข้ามแพล็ตฟอร์มร่วมกับไมโครซอฟท์

ซันจะเป็นผู้จัดจำหน่ายซันเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบปฏิบัติการวินโดวส์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชัน ข้ามแพล็ตฟอร์มร่วมกับไมโครซอฟท์

 .

ไมโครซอฟท์ คอร์เปอร์เรชัน และ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ประกาศว่า ซันได้ลงนามร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ของซันพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดวส์ แบบ OEM และทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนาการใช้งานระบบวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์กับเครื่อง Sun x64 ต่อไปอีกด้วย

 .

"การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้คืออีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 64-บิต" บ็อบ มูเกลีย รองประธานอาวุโส ส่วนงานเซิร์ฟเวอร์และทูล บริษัทไมโครซอฟท์กล่าว "แพล็ตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของซันมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับการใช้งานโซลูชันระบบเอ็นเทอร์ไพร์ซของระบบวินโดวส์ อาทิเช่น Microsoft Virtual Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server และ Microsoft Internet Protocol Television (IPTV) Edition นับจากนี้ไป ลูกค้าของเราจะมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นจากการนำเสนอเครื่อง Windows Server OEM จากซัน"

 .

"ขณะนี้ซันได้กลายเป็นศูนย์รวมของระบบปฏิบัติการชั้นนำของโลกไปแล้ว โดยมีทั้งโซลาริสและวินโดวส์ที่สามารถทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ x64 ที่มีระดับนวัตกรรมสูงสุดของวงการและผลิตภัณฑ์สตอเรจต่างๆ ของเรา นับจากนี้ไปลูกค้าของเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการทำเวอร์ช่วลไลเซชันของระบบวินโดวส์และโซลาริสที่รันกับเครื่อง x64 ที่ประหยัดพลังงานของซัน" จอห์น ฟาวเลอร์ รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจซิสเต็มส์ บริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส์ กล่าว "การที่ไมโครซอฟท์ตระหนักในความสำคัญของเซิร์ฟเวอร์ x64 และระบบสตอเรจของเรา ได้แสดงถึงการออกแบบเครื่องที่เหนือกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา"

 .

ข้อตกลง Windows Server OEM - ซันจะจัดจำหน่ายระบบ Windows Server ที่ติดตั้งในฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ x64 ของตนและจะสนับสนุนซอฟต์แวร์ยูทิลิตีตลอดจนซอฟต์แวร์สนับสนุนอื่นๆ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยระบบWindows Server 2003 จะมีนำเสนอในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ x64 ของซันภายในเวลา 90 วัน

 .

เซิร์ฟเวอร์ x64 และระบบสตอเรจของซัน - ไมโครซอฟท์ได้ตระหนักถึงความนิยมของเซิร์ฟเวอร์ x64 และระบบสตอเรจของซันในท้องตลาดทุกวันนี้ โดยไมโครซอฟท์และซันจะทำงานรวมกัน เพื่อทดสอบและประเมินผลการใช้งานแพล็ตฟอร์มวินโดวส์กับระบบของซันในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เอ็นเทอร์ไพร์ซระดับสูง

 .

การทำเวอร์ช่วลไลเซชันระบบโซลาริสและวินโดวส์ ซันและไมโครซอฟท์จะทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบโซลาริสจะทำงานได้ดีในการเป็น guest OS บนเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชันของไมโครซอฟท์ ในขณะที่ระบบ Windows Server ก็จะเป็น guest OS ที่ทำงานมีประสิทธิภาพบนเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชันของซันเช่นกัน

 .

ทั้งซันและไมโครซอฟท์จะทำงานร่วมกันในการสนับสนุนบรรดาลูกค้าผู้ใช้งานโซลูชันการทำเวอร์ช่วลไลเซชันดังกล่าวด้วย การประสานงานร่วมกันนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทั้งระบบวินโดวส์และโซลาริสจะทำงานร่วมกันได้ดีและนำเสนอการใช้งานด้านเวอร์ช่วลไลเซชันที่เป็นหนึ่งเดียว

 .

ขยายพันธมิตรความร่วมมือในด้าน IPTV - ซันและไมโครซอฟท์จะเดินหน้าร่วมมือกันเพื่อผลักดันการใช้งานแพล็ตฟอร์ม Microsoft Mediaroom IPTV และมัลติมีเดียกับเซิร์ฟเวอร์และระบบสตอเรจของซันทั่วโลก โดยระบบทีวีดิจิตอล U-verse ของ AT&T ได้เลือกใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของซันในการใช้งานระบบ Microsoft Mediaroom ที่ใหญ่ที่สุดระบบหนึ่งของโลก ซึ่งรวมถึงการใช้งานเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ต่างๆ การรวมกันระหว่างโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของซันและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทีวีของไมโครซอฟท์ในครั้งนี้จะช่วยเร่งเวลาการเปิดให้บริการ IPTV สู่ตลาด

 .

ขณะเดียวกันก็จะมีต้นทุนที่ประหยัดกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่าในการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการการสื่อสารทั่วโลก ขยายการลงทุนในการพัฒนาการทำงานข้ามระบบ - ทั้งไมโครซอฟท์และซันจะสร้างศูนย์พัฒนาการทำงานข้ามระบบในบริเวณสำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ที่เมืองเร็ดมอนด์ ศูนย์แห่งนี้จะมีพื้นที่การสาธิตการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ x64 ของซัน และทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องทดลองมาตรฐานการใช้งานระบบวินโดวส์กับเครื่องของซัน และเป็นเครื่องมือในการขาย ตลอดจนสนับสนุนการทดลองใช้งานของโปรเจ็กต์ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบวินโดวส์กับเครื่อง x64 ของซัน

 .

ซี่งรวมถึงโซลูชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างซันและไมโครซอฟท์ในด้านต่างๆ เช่น ดาต้าเบส อีเมล์และเมสเสจจิ้งเวอร์ช่วลไลเซชัน และ Remote Desktop Protocol (RDP)ที่มีสนับสนุนในเครื่องไคลเอนต์ราคาประหยัด Sun Ray ศูนย์นี้เป็นการขยายบทบาทของซันที่มีในสำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ โดยเป็นการเพิ่มเติมจากส่วนแสดงงานของซันและส่วนทดสอบสำหรับลูกค้าที่มีอยู่เดิมในศูนย์วิศวกรรมระบบเอ็นเทอร์ไพร์ซของไมโครซอฟท์

 .

การขยายการลงทุนในด้านนี้เป็นการขยายผลมาจากข้อตกลงความร่วมมือขั้นต้นระหว่างสองบริษัทที่เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2004 นับจากนั้นเป็นต้นมาไมโครซอฟท์และซันได้ร่วมมือพัฒนาการทำงานร่วมกันในด้านเว็บเซอร์วิส การบริหารจัดการ ID เครื่องลูกข่ายแบบประหยัด ระบบบริหารจัดการ และงานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับ Windows Server โดยซันนำเสนอการติดตั้งระบบวินโดวส์และบริการขั้นต้นผ่านโครงการ Customer Ready Systems และให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าที่มีความต้องการในการรวมระบบขั้นสูงและจำเป็นต้องทดสอบก่อนใช้งานอีกด้วย

 .

ทั้งสองบริษัทยังได้วางพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับที่สูงขึ้นระหว่าง Java Platform Enterprise Edition (Java EE)และ NET Framework 3.0 รวมทั้งระบบ Windows Communication Foundation ที่รันกับเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสที่รองรับการทำงานข้ามระบบของซัน (โปรเจ็กต์ Tango) นอกจากนี้ซันยังได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ของกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตที่เน้นการทำงานร่วมกันของไมโครซอฟท์ รวมทั้งเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่ได้รับรองมาตรฐานระดับทองของ

 .

ไมโครซอฟท์อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบวินโดวส์กับเซิร์ฟเวอร์ x64 ของซัน โปรดดูที่ http://www.sun.com/software/windows/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 64-บิต ของวินโดวส์โปรดดูที่ http://www.microsoft.com/servers/64bit/overview.mspx