เนื้อหาวันที่ : 2007-09-13 09:28:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1543 views

เชฟโรเลต อาวีโอ สร้างวินัยขับรถปลอดภัยกับนักขับรุ่นใหม่

เชฟโรเลต เดินสายอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศในโครงการ AVEO U Challenge พร้อมจัดการแข่งขันขับขี่ปลอดภัย เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

.

.

เชฟโรเลต เดินสายอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศในโครงการ AVEO U Challenge พร้อมจัดการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยชิงแพ็คเกจทัวร์เกาะติดขอบสนามแข่งในการแข่งขันรถทัวริ่งคาร์ World Touring Car Championship ณ มาเก๊า ประเทศจีน และทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท

.

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมการขับขี่ AVEO U Challenge ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน รวมไปถึงการมีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาจราจร ลดการสูญเสีย และสร้างความมั่นใจในการขับขี่โดยเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้ตั้งแต่ในวัยเริ่มต้น

.

"เชฟโรเลตเชื่อว่า การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนั้น จะต้องเริ่มจากสร้างพื้นฐานทักษะในการขับขี่ และปลูกฝังวินัยที่ดี ตั้งแต่ในวัยเริ่มต้นการขับรถ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ขับขี่ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน และเรามุ่งหวังว่าการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้ขับรถดีมีจิตสำนึก ช่วยลดความสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น"

.

ชาติชาย สุวรรณเสวก ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว และเสริมว่า "ความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นประกอบขึ้นด้วยปัจจัยหลักสำคัญสองประการ คือ รถยนต์ที่มีสมรรถนะดีและให้ความปลอดภัย กับผู้ขับขี่ที่มีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะรถยนต์ของตน รวมทั้งมีทักษะที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ดังนั้น การอบรมและแข่งขันขับขี่ปลอดภัย “AVEO U Challenge” จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการขับขี่บนท้องถนนได้จริง รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานการใช้รถที่ถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้รถมากขึ้น"

.

ภายหลังการอบรม เชฟโรเลตยังจัดให้มีการแข่งขันทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยตัดสินจากคะแนนรวมทั้งหมด 50 คะแนน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 20 คะแนน และการขับขี่ 30 คะแนนเพื่อชิงแพ็คเกจทัวร์เกาะติดขอบสนามแข่งชมการแข่งขัน World Touring Car Championship หรือ WTCC ที่มาเก๊า ประเทศจีน และทุนการศึกษา 10,000 บาท และ 8,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจที่จะเรียนรู้ โดยประกาศผลการแข่งขันทดสอบภายในงานฯ

.

.
เนื้อหาการอบรมขับขี่ปลอดภัยเน้นที่การรอบรู้ 5 ข้อเพื่อความปลอดภัย ได้แก่
  1. รอบรู้เรื่องรถยนต์ อ่านคู่มือการใช้รถยนต์ให้เข้าใจ ทำความรู้จักรถยนต์ของตนเอง ทั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ การใช้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟและสัญลักษณ์ต่างๆ บนแผงหน้าปัด และการตรวจเช็คความพร้อมเบื้องต้นของระบบการทำงานของรถยนต์
  2. รอบรู้เรื่องการขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ นับแต่การจัดท่านั่งขับขี่และจับพวงมาลัยที่ถูกต้องเพื่อการบังคับรถที่มีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการใช้สายตาและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีสมาธิ ด้วยการฝึกทักษะการขับขี่แบบสลาลอมและการสลับสับเปลี่ยนเลนอย่างฉับพลันเมื่อต้องเผชิญสิ่งกีดขวางโดยไม่คาดคิด ทักษะการใช้เบรคทั้งบนถนนลื่น และในสภาวะปกติ และการบังคับรถขณะเบรคแตกหรือยางระเบิด
  3. รอบรู้เรื่องกฎหมายจราจร ศึกษากฎหมาย และข้อปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  4. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับขี่รถยนต์การขับรถอย่างมีมารยาท และมีน้ำใจบนท้องถนน
  5. รอบรู้เรื่องเส้นทาง ก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรศึกษาและวางแผนการเดินทางเพื่อลดการสูญเสียเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง
.

โครงการดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการเดินสายจัดอบรมวิธีการใช้รถใช้ถนนให้ถูกวิธีแก่กลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยประเดิมที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลเป็นแห่งแรกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งที่ 3 และปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยพายัพ โดยจะได้นำผู้ชนะเลิศขับขี่ปลอดภัย 4 ท่านจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยบินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันทัวริ่งคาร์ WTCC ที่มาเก๊า ตามกำหนดการในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2550