เนื้อหาวันที่ : 2007-09-12 11:55:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1930 views

เชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ชั้นโอโซนของเรา

กรมโรงงานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมและนิทรรศการ เนื่องในวันโอโซนสากล 16 กันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน ปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของโลกที่กำลังเกิดขึ้น บ่ายวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

บ่ายวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน เนื่องในวันโอโซนสากล 16 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมและนิทรรศการภายในงานจะเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซนและการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนในนิทรรศการ Ozone Protection เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของโอโซน ถ้าชั้นโอโซนลดลงเรื่อยๆ แล้วจะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพราะโอโซนจะช่วยปกป้องโลกจากรังสียูวีบี หากรังสียูวีบีนี้ ส่องมาถึงพื้นโลก จะทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังและโรคตาต้อกระจก อีกทั้งยังทำลายความสมดุลทางระบบนิเวศน์อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีการแสดงผลงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความร่วมมือของประเทศไทยต่อโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องของการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

ในส่วนกิจกรรม Ozone Action Day จะมีลักษณะเป็น Edutainment Zone คือเป็นกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์แฝงไว้ด้วยความรู้เกี่ยวกับโอโซน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของโลกที่กำลังเกิดขึ้น ณ เวลานี้

บนเวทีที่ออกแบบให้เป็นชั้นบรรยากาศโอโซนจำลอง เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนที่มีต่อโลก ได้มีเสวนาเรื่อง "คิดก่อนใช้ ใส่ใจก่อนซื้อ ร่วมมือให้โอโซนปลอดภัย" โดยวิทยากร คุณอดิศร รองอธิบดีฯ ร่วมด้วยดารารับเชิญ คุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี ดำเนินรายการโดย วีเจ เอกชัย วริทธิ์ชราพร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทำลายโอโซน เช่นสาร CFCs ที่ยังคงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางประเภท

บ่ายวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน เนื่องในวันโอโซนสากล 16 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมและนิทรรศการภายในงานจะเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซนและการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนในนิทรรศการ Ozone Protection เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของโอโซน ถ้าชั้นโอโซนลดลงเรื่อยๆ แล้วจะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพราะโอโซนจะช่วยปกป้องโลกจากรังสียูวีบี หากรังสียูวีบีนี้ ส่องมาถึงพื้นโลก จะทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังและโรคตาต้อกระจก อีกทั้งยังทำลายความสมดุลทางระบบนิเวศน์อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีการแสดงผลงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความร่วมมือของประเทศไทยต่อโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องของการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

ในส่วนกิจกรรม Ozone Action Day จะมีลักษณะเป็น Edutainment Zone คือเป็นกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์แฝงไว้ด้วยความรู้เกี่ยวกับโอโซน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของโลกที่กำลังเกิดขึ้น ณ เวลานี้

บนเวทีที่ออกแบบให้เป็นชั้นบรรยากาศโอโซนจำลอง เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซนที่มีต่อโลก ได้มีเสวนาเรื่อง คิดก่อนใช้ ใส่ใจก่อนซื้อ ร่วมมือให้โอโซนปลอดภัยโดยวิทยากร คุณอดิศร รองอธิบดีฯ ร่วมด้วยดารารับเชิญ คุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี ดำเนินรายการโดย วีเจ เอกชัย วริทธิ์ชราพร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทำลายโอโซน เช่นสาร CFCs ที่ยังคงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางประเภท

คุณอดิศร รองอิบดีฯ ได้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน และสารทำลายโอโซน โดยเฉพาะสาร CFCs ที่ยังคงมีใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่นน้ำยาแอร์รถยนต์ ซึ่งแท้จริงแล้วได้มีการคิดค้นสารทดแทนมาได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนนั้น หวังผลกำไรมากกว่าผลเสียที่จะตามมา จึงผสมสารปลอมปนที่มีสาร CFCs อยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องมีความรู้ และช่วยกันตรวจสอบ

เก๋ ชลดา ได้ให้ความเห็นว่า สำหรับเก๋ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้ แล้วก็ทำให้ทราบว่าชั้นบรรยากาศโอโซนมีความสำคัญมากขนาดไหน อยากให้ทุกๆคนช่วยกันลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดสารทำลายชั้นโอโซนทุกๆ ชนิดคะ

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยเสียงเพลงเพราะๆ พร้อมความบันเทิงอันมีสาระของสามพี่น้องอารมณ์ดี "สินเจริญบาร์เธอร์" เสนอตอน สินเจริญ เชิญแหลก "ให้ช่วยกันปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน"

กิจกรรมงานวันโอโซนสากล ถือว่าเป็นกิจกรรมดันสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจถึงหนทางที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน