เนื้อหาวันที่ : 2007-09-11 16:42:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5219 views

Fluke 914x Series Field Metrology Wells

เพิ่มขีดความสามารถของงานสอบเทียบอุณหภูมิ ที่ให้สมรรถนะสูงระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แต่ครบครันด้วยความสามารถ และสะดวกใช้งานภาคสนาม เหมาะสำหรับงานในสภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มขีดความสามารถของงานสอบเทียบอุณหภูมิ ที่ให้สมรรถนะสูงระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบแต่ครบครันด้วยความสามารถ และสะดวกใช้งานภาคสนาม เหมาะสำหรับงานในสภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 .

ก่อนหน้านี้ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ ได้เคยนำเสนอ Fluke 917x Series Metrology Wells ตัวแรก ซึ่งเป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิสมรรถนะสูงระดับห้องแล็บมาตรวิทยา แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก สำหรับงานสอบเทียบอุณหภูมินอกสถานที่

 .

ล่าสุด Fluke ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Fluke 914x Series Field Metrology Wells โดยเพิ่มความสามารถสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะกับงานสอบเทียบอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในด้านความคล่องตัว เคลื่อนย้ายที่สะดวกยิ่งขึ้น, ความรวดเร็วในการทำงาน, ตลอดจนฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมครบถ้วนในตัว โดยที่ยังคงสมรรถนะเทียบเท่าระดับห้องแล็บมาตรวิทยา

.

 

Fluke 917x Series Metrology Wells ตัวแรก ที่เป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิสมรรถนะสูงระดับห้องแล็บมาตรวิทยา แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 .

 

Fluke 914x Series Field Metrology Wells เพิ่มความสามารถสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะกับงานสอบเทียบในสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

 .

Field Metrology Wells เป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิความสามารถสูงที่ใช้งานง่ายมาก ด้วยขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา ทำอุณหภูมิได้รวดเร็ว แต่ยังคงมีเสถียรภาพ, ความสม่ำเสมอ และความแม่นยำทางอุณหภูมิเป็นเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสอบเทียบเป็น Loop ของทรานสมิตเตอร์ในอุตสาหกรรม, การสอบเทียบแบบเปรียบเทียบ (Comparison) หรือแม้การตรวจสอบเทอร์โมคัปเปิลเซนเซอร์ ด้วยออปชันเสริม "Process" ที่มี Readout ขนาด 2 แชนเนล ในตัวเอง สำหรับอ่านค่าความต้านทาน, แรงดัน และกระแส 4-20 mA พร้อม Loop เพาเวอร์ 24 โวลต์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีก และนอกจากนี้ยังสามารถจัดทำเอกสารรายงานได้ ในตัว Fluke 914x Series มี 3 รุ่น ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิ ตั้งแต่ –25 C จนถึง 660 C

 .

สมรรถนะสูงเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

Fluke 914x Series Field Metrology Wells ออกแบบมาสำหรับงานสอบเทียบอุณหภูมิในขบวนการผลิตอุตสาหกรรม ตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง 8.2 กิโลกรัม ด้วยขนาดที่เล็ก สามารถหิ้วไปใช้งานได้สะดวกทุกที่ มีประสิทธิภาพในการทำอุณหภูมิได้รวดเร็วมาก โดยทำความเย็นได้ต่ำถึง –25 C ภายใน 15 นาที และทำความร้อนได้สูงถึง 660 C ภายใน 15 นาที เท่านั้น

ด้วยขนาดที่เล็ก น้ำหนักเพียง 8.2 กิโลกรัม สามารถหิ้วไปใช้งานได้สะดวกทุกที่

 .

ด้วยเงื่อนไขสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีไม่คงที่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงที่กว้างมาก  Field Metrology Wells แต่ละตัวจึงมีวงจรชดเชย การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอุณหภูมิในตัว (Built-in Gradient-Temperature Compensation) เพื่อควบคุมคุณสมบัติในการทำงานให้ได้สมรรถนะที่คงที่ ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน

 .

ความสามารถพร้อมสรรพในตัว รองรับงานหนักและงานทั่ว ๆ ไป

ไม่ว่าจะเป็นงานสอบเทียบทรานสมิตเตอร์ 4-20 mA หรือสอบเทียบสวิตช์อุณหภูมิทั่วไป Fluke 914x Series Field Metrology Wells ได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก ตั้งแต่ –25 C จนถึง 660 C จึงใช้ได้กับเซนเซอร์และสวิตช์ได้อย่างกว้างขวาง และยังมีรุ่นที่เป็นเครื่องสอบเทียบขบวนการผลิต (Process Version) ที่มี Thermometer Readout ขนาด 2 แชนเนล ในตัว สำหรับอ่านค่า PRTs, RTDs, เทอร์โมคัปเปิล และทรานสมิตเตอร์ 4-20mA สามารถจ่าย Loop 24 โวลต์ แก่ทรานสมิตเตอร์ได้

 .

Fluke 914x Series ในรุ่นที่มีความสามารถสอบเทียบขบวนการผลิต (Process Version) ทุกตัว สามารถรองรับ ITS-90 Reference PRT ได้ โดยที่มี Thermometer Readout ในตัว มีค่าความแม่นยำสูงระหว่าง ± 0.01 C ถึง ± 0.07 C ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิที่วัด มี Reference PRTs อ้างอิงในตัวโดยจะป้อน ค่า Parameter ของหัววัดมาตรฐานและจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเซนเซอร์นั้นโดยตรง จึงสามารถใช้งานสลับกันได้โดยไม่มีปัญหา และอีกแชนเนลสามารถเลือกได้โดยผู้ใช้ สำหรับใช้กับ RTD แบบ 2, 3, หรือ 4 สาย, เทอร์โมคัปเปิล, หรือทรานสมิตเตอร์ 4-20 mA ดังนั้น ในการสอบเทียบแบบเปรียบเทียบผลต่าง (Comparison Calibration) จึงไม่ต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นเพิ่มเติมอีก แต่อย่างใด

 .

 

ความสามารถในการวัดค่า Reference PRT, mA Current, and Source 24 V Loop Power ทำงานอัตโนมัติ เก็บผลการวัดได้ 20 ชุด

 .

ในการสอบเทียบอุณหภูมิของทรานสมิตเตอร์โดยวิธีทั่วไปที่ปฏิบัติกัน  มักสอบเทียบเฉพาะในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ่านเท่านั้น  แต่ที่ตัวเซนเซอร์เองกลับไม่มีการสอบเทียบ อาจโดยความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ระบบโดยรวมมีความคลาดเคลื่อนถึง 75% (ผลรวมของทั้งส่วนของทรานสมิตเตอร์ที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ่าน และส่วนของเซนเซอร์อุณหภูมิ ที่อยู่ในอิลิเมนต์) ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสอบเทียบตลอดทั้ง Loop ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ่านและเซนเซอร์

 .

Field Metrology Wells ในรุ่น Process สามารถสอบเทียบแบบ Loop แก่ทรานสมิตเตอร์ได้โดยง่าย เพียงเสียบทรานสมิตเตอร์เซนเซอร์ ลงไปในบ่ออุณหภูมิ พร้อม ๆ กับ Reference PRT โดยมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของทรานสมิตเตอร์ต่อเข้าที่ขั้วต่อด้านหน้าของเครื่อง เมื่อจ่ายกระแส Loop ด้วยแรงดัน 24 โวลต์ ก็จะสามารถจ่ายและวัดกระแส Loop ของทรานสมิตเตอร์ ในขณะที่จ่ายและวัดอุณหภูมิช่องเสียบความร้อนของ Field Metrology Well ได้พร้อมกัน นั่นคือสามารถวัดค่าการสอบเทียบก่อนปรับ (As-Found) และวัดค่าการสอบเทียบหลังปรับ (As-Left) ได้ด้วยเครื่องวัดและสอบเทียบในตัวเดียว

 .

 

Field Metrology Wells ทุกรุ่น สามารถทำขั้นตอนสอบเทียบสวิตช์อุณหภูมิได้อัตโนมัติ ง่ายดายและรวดเร็ว

 .

Fluke 914x Sereis Field Metrology Wells ทุกรุ่น สามารถทำขั้นตอนสอบเทียบสวิตช์อุณหภูมิอย่างอัตโนมัติได้ 2 แบบ คือ แบบตั้งค่าอัตโนมัติเลย และแบบตั้งค่าเอง ในแบบตั้งค่าอัตโนมัติ เพียงป้อนค่าอุณหภูมิทำงานปกติของสวิตช์ เครื่องจะทำขั้นตอนการสอบเทียบ 3 รอบ แล้วให้ผลลัพธ์เป็นค่า Dead Band Temperature ที่หน้าจอแสดงผล แต่หากต้องการควบคุมอัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิ หรือจำนวนรอบการสอบเทียบ ก็สามารถใช้วิธีตั้งค่าเองได้ตามที่ต้องการ ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็วทั้ง 2 วิธี  

 .

สมรรถนะระดับห้องแล็บมาตรวิทยา สำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง

Field Metrology Wells มีความแตกต่างจาก Dry-Wells ทั่ว ๆ ไป คือนอกจากจะทำงานได้รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายใช้งานได้สะดวกแล้ว ยังให้ค่าสมรรถนะหลักที่สำคัญทางมาตรวิทยา 6 อย่าง ตามข้อกำหนดของ EA ประกอบด้วย Accuracy, Stability, Axial (vertical) Uniformity, Radial (well-to-well) Uniformity, Loading, และ Hysteresis ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจของผลการวัดที่แม่นยำ ในทุก ๆ งานสอบเทียบ

 .

ความแม่นยำของการอ่านค่าผลการวัดของ Field Metrology Well ได้รับการสอบเทียบด้วย PRTs คุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรอง และสอบย้อนกลับได้ ซึ่ง Fluke 914x Series ทุกตัว มีใบรับรองการสอบเทียบ IEC-17025 NVLAP-Accredited ของ Uncertainty Analysis ในส่วน Temperature Gradients, Loading Effects, และ Hysteresis โดยรุ่น 9142 และ 9143 มีความแม่นยำที่ ± 0.2C ตลอดช่วงใช้งาน และรุ่น 9144 มีความแม่นยำจาก ± 0.35 C ที่ 420 C จนถึง ± 0.5 C ที่ ± 660 C ที่การสอบเทียบ 4:1 Test Uncertainty Ratio

 .

 

ด้วยการออกแบบการไหลเวียนของอากาศ ในรูปแบบเฉพาะ เพื่อลดผลของความร้อนที่อาจสร้างความเสียหายแก่ตัวจับเซนเซอร์และขั้วต่อ

 .

ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง Fluke 914x Sereis Field Metrology Wells ยังคงให้สมรรถนะที่สูงเยี่ยมได้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการควบคุมอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ Field Metrology Well รุ่น 9142 มีค่าความมั่นคงอุณหภูมิ ± 0.01 C ตลอดช่วงใช้งาน ส่วนรุ่น 9143 มีค่าความมั่นคงอุณหภูมิ ± 0.02 C ที่ 33 C และ ±0.03 C ที่ 350 C นอกจากนี้คุณสมบัติจำเพาะของ Thermal Block ยังให้ค่า Radial Uniformity (well-to-well) ± 0.01 C และค่า Axial Uniformity ± 0.05 C ที่ระยะ 40 มิลลิเมตร (1.6 นิ้ว)

 .

ทำงานอัตโนมัติ พร้อมทำเอกสารรายงาน จบงานได้เบ็ดเสร็จในตัวเอง

Field Metrology Wells ในรุ่น Process Version มีหน่วยความจำในตัวสำหรับจัดเก็บผลการทดสอบ 20 งาน เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานได้ทันที แต่ละการทดสอบซึ่งระบุเป็น ID สามารถเก็บบันทึกค่า Block Temperature, Reference Temperature, UUT Values, Error, Date, and Time ค่าเหล่านี้อาจเรียกดูได้ทันที่ที่จอแสดงผลด้านหน้า หรือส่งข้อมูลต่อไปยังซอฟต์แวร์ Model 9930 Interface-it ที่ให้มาพร้อม เพื่อทำรายงานการสอบเทียบ หรือเป็นไฟล์ ASCII ก็ได้

 .

 

 .

Field Metrology Wells ในรุ่น Process Version มีหน่วยความจำในตัวสำหรับจัดเก็บผลการทดสอบ 20 งาน เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานได้ทันท

 .

ใช้งานง่าย เหมือนนับเลข 1-2-3

Fluke 914x Sereis Field Metrology Wells ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการทำงานได้โดยง่าย มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย ปุ่มกดสั่งงานและปุ่มเลือกเมนูต่าง ๆ มีขนาดเหมาะมือ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิด้วยปุ่มเดียว มีตัวแสดงสภาวะที่อุณหภูมิคงที่พร้อมใช้งาน ทั้งด้วยเสียงและด้วยภาพ ขั้วต่อต่าง ๆ อยู่ด้านหน้าเครื่องทั้งหมด ทุกเครื่องสามารถโปรแกรมการทำงานสอบเทียบได้ล่วงหน้าเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อเรียกใช้ภายหลังได้โดยสะดวก เช่น การสอบเทียบที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นประจำ

 .

รายละเอียดของรุ่นต่าง ๆ

 

Fluke 9142

รุ่น 9142 สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดในซีรีส์นี้ ทำอุณหภูมิได้ -25C ในอุณหภูมิห้อง มีความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.01 C ตลอดช่วงอุณหภูมิจนถึง 150C ความลึกช่องเสียบ 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว), ความสม่ำเสมอแนวแกน ±0.05 C แนวรัศมี ±0.01 C

 .

Fluke 9143

รุ่น 9143 ความลึกช่องเสียบ 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว) ตลอดช่วงอุณหภูมิ 33 C ถึง 350 C โดยมีความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.02 C ที่ 200 C ความสม่ำเสมออุณหภูมิทั้งแนวแกน±0.1 C ที่ 200 C และแนวรัศมี±0.015 C ที่ 200 C

 .

Fluke 9144

รุ่น 9144 ทำอุณหภูมิได้ 50 C ถึง 660 C ความคลาดเคลื่อนการแสดงผล ±0.35 C ที่ 420 C  มีความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.04 C ที่  420 C ความสม่ำเสมออุณหภูมิทั้งแนวแกน ±0.3 C ที่ 660 C และแนวรัศมี ±0.05 C ที่  420 C ตาม ความลึกช่องเสียบ 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว)

 .
รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค

 

.

รุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ จาก  Fluke และ Hart Scientific

 .

Fluke 917x Series Metrology Wells เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิสมรรถนะสูงเยี่ยมระดับ Baths แต่สะดวกใช้งานแบบ Dry Wells

 

 .

Fluke 917x Series Metrology Wells ได้รับการออกแบบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Hart Scientific ที่สามารถให้ค่าสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมครบถ้วนทั้ง 7 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ

  • ค่าความมั่นคงอุณหภูมิ (Stability) ±0.0005
  • ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวแกน(แนวดิ่ง) (axial uniformity) ±0.02
  • ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวรัศมี(จากบ่อถึงบ่อ) (radial uniformity) ±0.01C
  • ค่าความผิดพลาดการแสดงผล (accuracy) ±0.006
  • ค่าความผิดพลาดจากการโหลด (loading) ±0.005
  • ฮีสเตอรีซิส ±0.025 C
  • ความลึก (Immersion Depth) 203 มม. หรือ 8 นิ้ว

9170 Series Metrology Wells เหมาะกับงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร, ปิ โต รเคมี, ผลิตยา, เซมิคอนดักเตอร์, อากาศยาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา

 .

 Dual Calibrator  เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน 2 ชุด ในเครื่องเดียว

 .

 

 .

รุ่น 9009 Industrial Dual–Block Calibrator

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน -15 ถึง 350 C เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับงานภาคสนาม สะดวกในการนำไปใช้งานที่มีช่วงการสอบเทียบอุณหภูมิที่ช่วงกว้าง ๆ  เพราะเครื่องทำอุณหภูมิรุ่นนี้มีช่องสำหรับทำอุณหภูมิอยู่สองช่วง คือช่วงเย็น (Cold Block) ตั้งแต่ -15 ถึง 110 C และช่วงร้อน (Hot Block) ตั้งแต่ 50 ถึง 350C ซึ่งช่องเสียบหัววัดที่ต้องการสอบเทียบของแต่ละช่วงทำอุณหภูมิจะมีช่องเสียบอีก 2 หัวเสียบที่ใส่หัววัดอุณหภูมิที่ต้องถูกสอบเทียบ พร้อมกันนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์เผื่อเลือก (Insert) เพื่อสอบเทียบหัววัดของขนาดหัววัดที่มีหลายขนาดอื่น ๆ ได้  

 .

ย่านการทำอุณหภูมิ -15 ถึง 350C ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.1C /F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.2 C (Cold Block) และค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.6 C (Hot Block) ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ±0.05C และความลึก (Immersion Depth) 4 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

 .

รุ่น 9011 High-Accuracy Dual-Well Calibrator เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน -30 C ถึง 670 C ชนิดความเที่ยงตรงสูง

 .

 

 .

เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบ ทำอุณหภูมิได้ -30C ถึง 670 C ในตัวเดียว มีวงจรควบคุมแยกอิสระ ร้อน/เย็น ความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.02 C ความลึกช่องเสียบหัววัด 152 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) สำหรับด้านร้อน และ 124 มิลลิเมตร (4.875 นิ้ว) สำหรับด้านเย็น

 .

ช่องเสียบหัววัดรับหัววัดอุณหภูมิได้พร้อมกัน 8 หัววัด ทำให้การสอบเทียบอุณหภูมิ RTD และเทอร์โมคัปเปิลทำได้อย่างรวดเร็ว มีพอร์ต RS-232 สามารถสั่งการทำงานได้อย่างอัตโนมัติกับซอฟต์แวร์ MET/TEMP II 9938

 .

Micro-Baths เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐานแบบอ่างของเหลว

.

 

.

รุ่น 6102 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน 35 ถึง 200 C เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

 .

ย่านการทำอุณหภูมิ 35 ถึง 200 C (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 C) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.01OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25 C ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ 100C ไม่เกิน ±0.02 C และอุณหภูมิที่ 200C ไม่เกิน ±0.03C ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

 .

รุ่น 7102 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน -5 ถึง 125 C (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23C) เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

 .

ย่านการทำอุณหภูมิ -5 ถึง 125 C (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 C) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution)  0.01C/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy)  ±0.25 C ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ -5 C ไม่เกิน ±0.015 C  และอุณหภูมิที่ 121 C ไม่เกิน ±0.03 C ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

 .
รุ่น 7103 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน -30 ถึง 125 C (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 C) เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

 .

ย่านการทำอุณหภูมิ -30 ถึง 125 C (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 C) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.01C /F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25 C ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ -25C ไม่เกิน ±0.03 C และอุณหภูมิที่ 125C ไม่เกิน ±0.05 C ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

 .

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถ.ลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

http://www.measuretronix.com

E-mail: info@measuretronix.com