เนื้อหาวันที่ : 2017-01-20 09:41:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 662 views

มาลี เดินหน้าแคมเปญ “The Caring Message มาลี #ดีที่ได้ดูแลกัน” อย่างต่อเนื่อง มุ่งส่งเสริม และสนับสนุน พร้อมยกระดับเกษตรกรไทย ให้มีรายได้ และอาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “The Caring Message มาลี #ดีที่ได้ดูแลกัน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนให้มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความภาคภูมิใจในอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานบริหารปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแคมเปญ “The Caring Message มาลี #ดีที่ได้ดูแลกัน” อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรไทยรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลผลิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจภาพรวมของไทยดีขึ้นตามมาด้วย โดยแคมเปญดังกล่าวนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรไทยที่มีความใส่ใจและดูแลผลผลิตเป็นอย่างดีโดยนำผลผลิตจากเกษตรไทยมาแปรรูปตามกระบวนการต่างๆ ในแบบเฉพาะของ “มาลี” เพื่อผลิตเป็นน้ำผลไม้ตรา มาลี ผ่านแคมเปญ “The Caring Message” โดยยังคงคุณประโยชน์จากผลไม้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เกษตรกรไทย มีความสุข และความสุขนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังต้นไม้ทุกต้น ผลทุกผล จนมาเป็นน้ำผลไม้ทุกกล่องตรา “มาลี”

สิ่งที่มาลีตั้งใจดูแลมาตลอด คือการสร้างรายได้ และสนับสนุนการเพาะปลูกที่ปลอดภัยต่อผู้ปลูก และผู้บริโภค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของเกษตรกรไทย ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ผ่านแคมเปญ “The Caring Message” กับน้ำผลไม้มาลีทั้ง 3 รสชาติ ได้แก่ น้ำส้มเขียวหวานสุโขทัย 100% น้ำสับประรดนางแลผสมน้ำผลไม้รวม 100% และน้ำผักผลไม้รวมสูตรมัลเบอร์รี่ 100% ในขนาด 1,000 และ 200 มิลลิลิตร ราคา 69 และ18 บาทตามลำดับ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และซุเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ