เนื้อหาวันที่ : 2016-12-27 09:15:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 319 views

ธพ. เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

กรมธุรกิจพลังงาน ขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซ เตรียมความพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการ เฝ้าระวัง สอดส่องและอำนวยความสะดวก จัดที่จอดรถเพียงพอ ห้องน้ำสะอาด ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อป้องกันอุบัติภัยและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างจังหวัด

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ ให้จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีปริมาณเพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว เฝ้าระวัง สอดส่องและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จัดให้มีการจราจรสะดวกและปลอดภัย มีที่จอดรถยนต์เพียงพอ จัดห้องน้ำให้สะอาด จัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแล และตรวจตราสถานีบริการ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมของทีมระงับอุบัติภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ด้านผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน ได้ขอให้กำชับพนักงานรับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเดินรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยทางถนนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานีบริการงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน