เนื้อหาวันที่ : 2016-12-20 09:03:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 427 views

ดาคอนเทรนนิ่ง จัดเต็มหลักสูตรอบรมปี พ.ศ.2560

สถาบันฝึกอบรมดาคอน เผยหลักสูตรสอบรมพิเศษในปี พ.ศ.2560 นี้เพิ่มเติม ASME 2 หลักสูตรใหม่ ได้แก่

1. ASME PCC-2 Repair of Pressure Equipment and Piping การซ่อมท่อและอุปกรณ์รับแรงดัน

2. Mechanical Design Basics for Pressure Vessels and Piping การออกแบบทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับงานท่อและภาชนะรับแรงดัน

นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมดาคอน ยังรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าด้วยการเปิดอบรมหลักสูตร Rope Access (เทคนิคการโรยตัวโดยใช้เชือกตามมาตรฐานของ IRATA) เป็นประจำทุกเดือน และหลักสูตร API ภาคภาษาไทยเสริมความรู้ความเข้าใจในองค์รวมเพื่อเติมเต็มทุกช่องว่างในตลาดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมดาคอน เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เริ่มต้นจากการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรรวมถึงการจัดฝึกอบรมและจัดสอบ API ให้แก่ลูกค้า อาทิ API 510 การให้การรับรองบุคคลากรผู้ตรวจสอบภาชนะอัดแรงดัน API570 การให้การรับรองบุคคลากรผู้ตรวจสอบระบบท่อ และ API 653 การให้การรับรองบุคคลากรผู้ตรวจสอบถังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้ฝึกอบรม หรือผู้ฝึกสอนที่เปี่ยมประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับโลก สถาบันฝึกอบรมดาคอนตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบน (High End) และให้การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรม นอกเหนือจากหลักสูตร API สถาบันฝึกอบรมดาคอน ยังคงรับจัดหลักสูตรอื่น ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอีกด้วย สถาบันฝึกอบรมดาคอน จึงเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม API ในประเทศไทย เป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ของคนไทยให้เทียบเท่าสากลภายในงบประมาณที่ไม่สูงมาก นอกจากนี้ สถาบันฝึกอบรมดาคอนยังมีหลักสูตรอบรมอื่น ๆ ได้แก่ Basic NDT, ASNT, ASME, Rope Access IRATA และหลักสูตรทางวิศวกรรมอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Basic NDT) ที่ได้รับความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป็นประจำ ได้แก่ UT การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง, PT การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม, VT การตรวจสอบด้วยสายตา, PAUT การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบจัดเรียงเฟส, UTM การวัดความหนาโดยใช้คลื่นความถี่สูง

นอกเหนือจากหลักสูตรที่ระบุไว้ สถาบันดาคอนเทรนนิ่งสามารถจัดเตรียมหลักสูตรอีกหลาย ๆ หลักสูตรเพื่อพร้อมรองรับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรประภา เจริญวงศ์ โทร.033-012-484-7