เนื้อหาวันที่ : 2016-11-24 12:05:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 350 views

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา เสวนาวิชาการระดับโลก

          ประเทศกัมพูชา 2016 : เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศและหัวหน้าสาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี และมหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการระดับโลก “2016 ANPOR Annual Conference” ณ มหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา

           

          เครือข่าย “ANPOR” เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ บุคคล องค์กร ความรู้ วิชาการ บริการ สวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ บริการทุก ๆ คณะ ทุก ๆ สาขาวิชาชีพทั่วโลก โดยองค์กร“ ANPOR” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน จัดประชุมสัมมนา สร้างเวทีเพื่อรวบรวมทัศนคติ ความคิด ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนการจัดงานที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 คือ Pre Conference หรือการจัดประชุมล่วงหน้าแบบกึ่งทางการ แบบที่ 2 คือ การจัดประชุมความร่วมมือนานาชาติ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการระดับโลกจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เยอรมนี และไทย

 

 

          รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศ และหัวหน้าสาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “การจัดงาน “2016 ANPOR Annual Conference” ครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากนักวิชาทั่วโลกในการสร้างเวทีหรือสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับนานาประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพระตระบอง สถานีที่ในการจัดงาน ยังเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาติดอันดับ1ใน3ของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถวิจัยด้านเกษตรกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์หรือปรับใช้กับประเทศไทยได้โดยตรง”

 

          “ด้านนักวิชาการไทยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้กันอย่างมากมาย หลากหลายหัวข้อผลงานวิจัย ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมยืนไว้อาลัยและฉายพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแผ่พระพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆให้นานาชาติได้รับรู้” ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศและหัวหน้าสาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติม