เนื้อหาวันที่ : 2007-09-03 10:50:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1638 views

เวทีนักธุรกิจพลังงานอาเซียนยกไทยจัดการพลังงานได้ยอดเยี่ยม

ก.พลังงาน ปลื้มเวทีนักธุรกิจด้านพลังงานอาเซียน ยกย่องไทย เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน ชมการอนุรักษ์พลังงานของไทย เข้าเป้า สามารถลดการใช้ไฟฟ้ากว่า 1,300 เมกะวัตต์ เท่ากับลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ถึง 2 โรง เซฟเงินงบประมาณร่วม 40,000 ล้านบาท แถมยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนอีกด้วย

ก.พลังงาน ปลื้มเวทีนักธุรกิจด้านพลังงานอาเซียน ยกย่องไทย เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน ชมการอนุรักษ์พลังงานของไทย เข้าเป้า สามารถลดการใช้ไฟฟ้ากว่า 1,300 เมกะวัตต์ เท่ากับลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ถึง 2 โรง เซฟเงินงบประมาณร่วม 40,000 ล้านบาท แถมยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนอีกด้วย  

.

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมกลุ่มนักธุรกิจพลังงานอาเซียน (Asean Business Energy Forum) ซึ่งจัดคู่ไปกับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2550 ได้มีนักวิชาการต่างประเทศ นำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาด

.

โดยบทความดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานของไทย รวมทั้งยกย่องประเทศไทย ว่ามีการบริหารจัดการความต้องการใช้พลังงาน (DSM) ที่ดีมาก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ชาวไทยควรภาคภูมิใจในความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

.

นับตั้งแต่กระทรวงพลังงานได้รณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าสิบปี เพื่อลดการใช้พลังงานนั้น ปรากฏว่ากิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ สามารถช่วยลดความต้องการพลังไฟฟ้า ได้ถึง 1,304 เมกะวัตต์ เปรียบเทียบได้กับขนาดกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าขนาด 650 เมกะวัตต์ถึง 2 โรงไฟฟ้า

.

ชึ่งมีผลเท่ากับช่วยชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท (โรงละ 20,000 ล้านบาท) นอกจากนี้ ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน ได้สูงถึง 5.18 ล้านตันคาร์บอน อีกด้วย

.

ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงพลังงาน ที่ผ่านมา อาทิ การรณรงค์ใช้หลอดผอมฟลูออเรสเซนต์ปริมาณวัตต์ลดลงจากขนาด 36 วัตต์ เป็น 18 วัตต์ ซึ่งประหยัดการใช้พลังงานได้สูงถึง 401.5 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1.45 ล้านตันคาร์บอน ส่งเสริมการใช้หลอดตะเกียบ (CFL) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานได้ 10 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 0.04 ล้านตันคาร์บอน การรณรงค์การใช้ตู้เย็นประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) ประหยัดพลังงานได้ 236.3 เมกะวัตต์

.

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1.74 ล้านตันคาร์บอน การรณรงค์เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) ประหยัดพลังงานได้ 640.7 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1.87 ล้านตันคาร์บอน การรณรงค์การใช้บัลลาสต์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานได้ 13.8 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 0.06 ล้านตันคาร์บอน และการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร หรือโครงการตึกสีเขียวซึ่ง ประหยัดพลังงานได้ 2.6 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 0.01 ล้านตันคาร์บอน เป็นต้น