เนื้อหาวันที่ : 2016-10-04 14:36:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 927 views

ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานเคลื่อนย้ายได้ ผลงานสร้างชื่อเสียงทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จาก มจธ.

ภาพจากอุทยานแห่งชาติแม่เมย

โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off–Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2016 ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2016  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียได้ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน มาครองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อ โดยระบบดังกล่าวติดตั้งและใช้งานจริง ณ อุทยานแห่งชาติ 3 แห่งคือ  อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพจากอุทยานแห่งชาติตาดหมอก

ภาพจากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ