เนื้อหาวันที่ : 2007-08-28 09:33:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1159 views

รางวัลพระราชทานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร

"Thailand Corporate Excellence Awards 2006" งานประกาศผลการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 6 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จำนวน 9 สาขา

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ในงาน Corporate Excellence Awards 2006

.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ      ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 6 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จำนวน 9 สาขา ในงาน "Thailand Corporate Excellence Awards 2006"

.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(ทีเอ็มเอ) พร้อมกับผู้รับรางวัลความเป็นเลิศทั้ง 9 สาขา

.
รางวัลในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ดังนี้

เครือซิเมนต์ไทย (SCG)  ได้รับรางวัลถึง 5 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศของการบริหารจัดการโดยรวม  การให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล  การให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ  และการให้ความสำคัญต่อสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการตลาด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 3  สาขาด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน การให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน  และความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ

.

พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียติจากคุณอานันท์ ปันยารชุน กรรมการ Board of Trustees สมาคมฯ เป็นประธานในพิธี และการบรรยายพิเศษจาก ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ กูรูชื่อดังระดับโลกด้านการตลาดในหัวข้อ “What in the Relationship Between Company Profits, Company Reputation, and Company Giving?

.

(ภาพที่ 1)                                                        (ภาพที่ 2)

.

(ภาพที่ 3)                                               (ภาพที่ 4) 

.

(ภาพที่ 1) ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน

(ภาพที่ 2) นายปรีชา เชาวโชติช่วง ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ)  กล่าวรายงาน

(ภาพที่ 3) นายอานันท์ ปันยารชุน Board of Trustees ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี

(ภาพที่ 4) ดร.ฟิลิป คอตเลอร์  ร่วมบรรยายพิเศษ ช่วงของการมอบรางวัล

.

โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2006   นับเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สำคัญเป็นตัวอย่างที่ดีและสร้างความมุ่งมั่นให้กับองค์กรต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาองค์กรของตนต่อไป

.

 บรรยากาศงาน Corporate Excellence Awards 2006

 .

นายกานต์ ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ เครือซิเมนต์ไทย (SCG)

นำกลุ่มผู้บริหารเครือซิเมนต์ไทยรับมอบรางวัลความเป็นเลิศ