เนื้อหาวันที่ : 2007-08-27 16:46:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1234 views

กรมธุรกิจพลังงาน บีบผู้ประกอบการทดสอบและซ่อมบำรุงถังก๊าซ

กรมธุรกิจพลังงาน ออกนโยบายเร่งรัดผู้ประกอบการทดสอบและ ซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้มครบวาระใช้งาน 5 และ10ปี พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ก๊าซหุงต้ม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวถัง รถขนส่งถังก๊าซหุงต้มและการประกันภัย

กรมธุรกิจพลังงาน ออกนโยบายเร่งรัดผู้ประกอบการทดสอบและ ซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้มครบวาระใช้งาน 5 และ10ปี พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ก๊าซหุงต้ม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวถัง รถขนส่งถังก๊าซหุงต้มและการประกันภัย

.

นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานในฐานะผู้ดูแลความปลอดภัยของการใช้พลังงาน ได้มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของก๊าซหุงต้มหลายมาตรการ อาทิ การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการซ่อมบำรุงถังก๊าซ การออกประกาศควบคุมความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซหุงต้ม รวมทั้งการผลักดันให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 ทำประกันภัยถังก๊าซหุงต้ม

.

ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะออกนโยบายเร่งรัดให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการทดสอบและซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้ม ที่ครบวาระการใช้งาน 5 ปี และ 10 ปี โดยจะให้มีการทำแถบสีและเครื่องหมายบนตัวถังก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

.

ทั้งนี้ เพื่อบอกให้ประชาชนทราบว่าตัวถังผลิตขึ้นปีใด โดยมีสีแต่ละสีแทนตัวเลขปีที่ผลิตถัง โดยมีทั้งสิ้น 10 แถบสี แทนปีพ.ศ. อาทิ ปีที่ลงท้ายด้วยเลข 1 จะแทนด้วยสีส้ม เลข 2 แทนด้วยสีฟ้า เลข 3 แทนด้วยสีเขียว เลข 4 แทนด้วยสีเทา เลข 5 แทนด้วยสีม่วง เลข 6 แทนด้วยสีน้ำเงิน เลข 7 แทนด้วยสีแดง เลข 8 แทนด้วยสีชมพู เลข 9 แทนด้วยสีน้ำตาล และเลข 0 แทนด้วยสีเหลือง ส่วนถังก๊าซหุงต้มใบไหนครบ 5ปี

.

และผ่านการทดสอบแล้วจะมีอักษร ท. บนแถบสี(ตัวท.ในที่นี้แทนชื่อบริษัทที่ได้ทดสอบถังใบนั้น) ส่วนตัวถังที่ครบ10ปีและผ่านการทดสอบแล้วจะมีอักษร ธพ.ท บนแถบสี และเพื่อความปลอดภัยกรมธุรกิจพลังงานจะแจกสติ๊กเกอร์แถบสีให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้สังเกตวันผลิตที่หูถังก๊าซหุงต้ม และนำไปเปรียบเทียบกับตารางแถบสีถังเพื่อดูว่าถังใบนั้นผ่านการทดสอบแล้วหรือยัง

.

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น กรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกประกาศให้รถขนส่งถังก๊าซหุงต้มต้องมีหลังคา หรือโครงที่แข็งแรง มีสายรัดถังเพื่อป้องกันการกระแทก การกระเด็น หรือการกระจายของถังก๊าซหุงต้ม หรือกระป๋องก๊าซ ออกจากตัวรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ และให้มีประตูปิดเปิดด้านหลัง โดยต้องดำเนินการปิดประตูตลอดเวลาในระหว่างขนส่ง รวมทั้งจะให้มีการประกันภัยถังก๊าซหุงต้มทุกใบ

.

หากมีการเสียหายหรืออุบัติเหตุ เนื่องจากสภาพของตัวถังก๊าซหุงต้ม โดยขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานอยู่ในขั้นตอนการเจรจารายละเอียดกับผู้ค้าตามมาตรา 7 และบริษัทประกันภัยคาดว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ประมาณต้นปี2551

.

"กรมธุรกิจพลังงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก โดยนโยบายและประกาศของกรม จะมีส่วนในการช่วยลดปัญหา และอุบัติเหตุจากการใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของตัวถังก๊าซหุงต้มและระบบการขนส่งถังก๊าซหุงต้มต่อไป" นายเมตตากล่าว