เนื้อหาวันที่ : 2016-09-16 09:50:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 348 views

มจธ.คว้า 2 รางวัล i-MEDBOT Innovation 2016

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถคว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ หรือ i-MedBot Innovation Contest 2016 จัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS โดย 'SensibleTAB' หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน ผลงานวิจัยจากความร่วมมือกันระหว่าง ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ จากสำโรงการแพทย์ และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน 'Mobile Robot for Autism Therapies' หุ่นยนต์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก จากทีม Bot Therapist ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ทั้งนี้โครงการ i-MedBot Innovation Contest 2016 เป็นเวทีสำหรับการประกวดผลงานสร้างสรรค์ในการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีโอกาสนำมาใช้งานได้จริง โดยในการจัดประกวดครั้งนี้ถือเป็นการเฟ้นหาสุดยอดผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ TCELS จัดขึ้นเป็นปีที่ 2