เนื้อหาวันที่ : 2007-08-27 09:28:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1130 views

ไทยเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซในพม่าและอินโดฯ

ประเทศไทยเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซในพม่าและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งเข้าลงทุนวางท่อส่งก๊าซจากทั้ง 2 ประเทศมายังไทย เพื่อนำก๊าซดังกล่าวมาใช้ในประเทศ แต่ยังพบปัญหาเส้นทางต่อท่อก๊าซที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

ประเทศไทยเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซในพม่าและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งเข้าลงทุนวางท่อส่งก๊าซจากทั้ง 2 ประเทศมายังไทย เพื่อนำก๊าซดังกล่าวมาใช้ในประเทศ แต่ยังพบปัญหาเส้นทางต่อท่อก๊าซที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

.

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงผลการหารือกับรัฐมนตรีด้านปิโตรเลียมของสหภาพพม่าว่า จากที่ได้หารือเรื่องการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่า การเจรจารับซื้อก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม จาก 2 แหล่งคือ เยทาคุน และยาลาน่า และการลงทุนท่อก๊าซจากแหล่งเอ็ม 9 ที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ของไทย ได้เข้าไปลงทุนรับสัมปทานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทางรัฐบาลพม่าต้องการใช้ก๊าซส่วนหนึ่งจากแหล่งเอ็ม 9 ประมาณ 90 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

.

ส่วนอีก 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จะส่งมาที่ประเทศไทย ซึ่งยังมีรายละเอียดที่ยังหารือกันไม่เรียบร้อยในส่วนนี้ เช่น เส้นทางการวางท่อส่งก๊าซจากแหล่งเอ็ม 9 ไปเมืองย่างกุ้ง ที่ทั้ง 2 ประเทศ ต้องเร่งหารือข้อยุติออกมาให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลพม่าต้องการใช้ก๊าซมาพัฒนาประเทศ ส่วนรัฐบาลไทยก็ต้องการความชัดเจน เพราะเป็นผู้รับซื้อก๊าซและขายก๊าซให้กับผู้ใช้ก๊าซ ต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายพลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเอกชน ก่อนจะทำสัญญาซื้อขายก๊าซในระยะยาว และการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายก๊าซเอ็ม 9 ของพม่า

.

สำหรับปัญหาจากการซื้อขายก๊าซจากสหภาพพม่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขั้นตอนและการต่อท่อก๊าซไปเมืองย่างกุ้ง ว่าจะต่อไปยังเส้นทางทะเลหรือทางบก ที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งรัฐบาลไทยจะเป็นผู้ลงทุนวางท่อก๊าซให้พม่า นอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับรัฐมนตรีด้านพลังงานของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการพัฒนาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งลาทูน่า

.

การลงทุนท่อก๊าซจากแอลเอ็นจี และการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันมาผลิตไบโอดีเซลในอินโดนีเซีย ที่ 2 ประเทศตกลงกันว่าให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ทั้งนี้การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งแอลเอ็นจี ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ โดยด้านแหล่งก๊าซลาทูน่าอาจมีความล่าช้าและยืดเยื้อที่ต้องมีการหารือเพิ่มเติมร่วมกันอีกครั้ง

.

ที่มา   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์