เนื้อหาวันที่ : 2007-08-23 19:14:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1349 views

เวนเทค สุดยอดนวัตกรรมไทยเพื่ออุตฯการเกษตรช่วยลดต้นทุน

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) จับมือม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และบี.อินเตอร์ฯ อวดผลงานชิ้นโบว์แดง "เวนเทค" อุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด นวัตกรรมฝีมือคนไทย คุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งเป้าช่วยลดต้นทุนปศุสัตว์ไทย ลั่นพร้อมส่งออกจำหน่ายต่างประเทศปีหน้า

.

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) จับมือม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และบี.อินเตอร์ฯ อวดผลงานชิ้นโบว์แดง "เวนเทค" อุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด นวัตกรรมฝีมือคนไทย คุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งเป้าช่วยลดต้นทุนปศุสัตว์ไทย  ลั่นพร้อมส่งออกจำหน่ายต่างประเทศปีหน้า

.

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) กล่าวถึงภาพรวมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการเห็นการเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพของวงการอุตสาหกรรมเกษตรไทย และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่านักวิจัยไทยมีศักยภาพ เข้าใจโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเกษตรของไทยเป็นอย่างดี 

.

ทำให้สามารถวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้านำเข้าและพร้อมตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไทยได้ดี  ทั้งนี้ iTAP ได้ให้การสนับสนุนด้านการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเงินทุนเพื่อการทำวิจัยครั้งนี้ เพราะเราทราบดีว่างานวิจัยดีๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อให้งานวิจัยนั้นๆ สามารถพัฒนาจนมาใช้งานจริงได้"

.

"เวนเทค คือ อุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือนระบบปิด นวัตกรรมนี้เป็นผลงานชิ้นแรกที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร นั่นคือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนวิจัยและเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และบริษัท   บี. อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ในเครือเบทาโกร  ที่รับผิดชอบผลิตสินค้าและให้บริการหลังการขาย 

.

ทั้งนี้ เราได้ดำเนินโครงการนี้มาประมาณ 2 ปี และมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมหลากหลายประเภท สำหรับวงการเกษตรอุตสาหกรรม และเวนเทคก็ถือเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยสำคัญของโครงการ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เราเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องควบคุมสภาวะอากาศตัวแรกที่ผลิตโดยคนไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันภาคเกษตรอุตสาหกรรมจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ดังนั้น ผลงานครั้งนี้จึงส่งผลดีต่อการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ช่วยลดต้นทุนในการผลิตปศุสัตว์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกศ.ดร.ชัชนาถ กล่าวเสริม

 .

 .

รศ.ดร.วนิดา พวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เวนเทคว่า มหาวิทยาลัยของเราให้ความสำคัญกับการดำเนินการวิจัยในเทคโนโลยีขั้นสูง และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจไปสู่ภาคเอกชน ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมคิดค้นและแสดงผลงาน ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ไปเยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของเครือเบทาโกร เพื่อศึกษาหาข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการของวงการปศุสัตว์

.

นอกจากนี้ เรายังดูแลเรื่องการติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการใช้งานจริงในฟาร์มระบบปิด เพื่อหาข้อดีและข้อด้อยของอุปกรณ์และระบบการติดตั้ง ก่อนแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่เราพบในขั้นทดสอบ และนำผลสรุปที่ได้มาผลิตอุปกรณ์เพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการในวงการปศุสัตว์ พร้อมจัดระบบการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานด้วย"

.

ด้านน.สพ. นพพร วายุโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาธุรกิจ เครือเบทาโกร   ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวนเทค   ซึ่งบริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนลยี่ จำกัด   เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่เจ้าของฟาร์มที่ใช้อุปกรณ์  พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ "โรงเรือนระบบปิดต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างดี ให้ตรงตามมาตรฐานการเลี้ยงไก่  เช่น หากการระบายอากาศภายในโรงเรือนไม่เพียงพอ ทำให้ไก่ไม่กินอาหาร อัตราการย่อยอาหารลดลงเพราะออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่ ทำให้มีอัตราการตายสูงขึ้น หรือหากมีความชื้นน้อยจะทำให้มีฝุ่นละอองมาก ซึ่งมีผลต่อระบบการหายใจของไก่เช่นกัน และจากข้อมูลที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้สามารถผลิตอุปกรณ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 .

 .

จุดเด่นของอุปกรณ์เวนเทคคือสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเรือน โดยมีระบบบันทึกค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด พร้อมวัดระบบความชื้น มีกราฟิกแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และการทำงานของระบบทั้งหมด พร้อมต่อพ่วงกับระบบสัญญาณเตือน ในกรณีที่อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด และมีระบบระบายแก๊สแอมโมเนียในขณะอุณหภูมิต่ำ เจ้าของฟาร์มสามารถตั้งค่าการเลี้ยงล่วงหน้าได้ 7 ช่วง หรือตั้งค่าล่วงหน้าได้ 100 วัน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้อีกด้วย

.

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอุปกรณ์นี้ 1,000 ชุดต่อปี มูลค่ารวมประมาณ 15-20 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นการจำหน่ายในประเทศ ซึ่งขณะนี้มีฟาร์ม 6 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น และบุรีรัมย์ ติดตั้งอุปกรณ์เวนเทคเพื่อใช้งานในฟาร์มไก่และสุกร นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังวางแผนพัฒนาอุปกรณ์นี้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ เช่น โรงเรือนพืชและดอกไม้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและน่าจับตามองอย่างยิ่งในเมืองไทย และในปีหน้าเราก็พร้อมส่งออกผลิตภัณฑ์เวนเทคไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว  เป็นต้น ซึ่งจะช่วยนำรายได้เข้าประเทศ

.

น.สพ.นพพร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากงานวิจัยดังกล่าว ทำให้เราได้มีองค์ความรู้และสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งหากเรานำเข้าจากต่างประเทศ ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการใช้งานจริงในระหว่างการเลี้ยงไก่ได้ โดยต้องส่งไปซ่อมแซมยังต่างประเทศ