เนื้อหาวันที่ : 2007-08-23 09:26:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1441 views

"ถิรไทย" ผู้นำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ฉลองครบรอบ 20 ปี

ถิรไทย ผู้นำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ ฉลองครบรอบ 20 ปี กับบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และนับได้ว่าเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยความมั่นคงคู่กับคนไทยตลอดไป และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

 .

ถิรไทย ผู้นำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ ฉลองครบรอบ 20 ปี กับบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และนับได้ว่า ถิรไทย เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยความมั่นคง พร้อมที่จะให้ความสว่างคู่กับคนไทยตลอดไป และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ คาดปี 2551 รายได้เฉียด 2,000 ล้านบาท หลังไตรมาส 3 และ 4 เตรียมส่งมอบงานอีกกว่า 1,000 ล้านบาท

 .

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำธุรกิจด้านออกแบบ และผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2550 นี้ เป็นวันครบรอบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และนับได้ว่า ถิรไทย เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยความมั่นคง และพร้อมที่จะให้ความสว่างคู่กับคนไทยตลอดไป และจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

 .

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้บริษัทฯ มีงานที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการหลักที่จะส่งมอบเกือบ 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนงานของภาครัฐกว่า 350 ล้านบาท จากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากภาคเอกชนและส่งออกอีกกว่า 250 ล้านบาท และผลการดำเนินงานของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสสองของปี 2550 บริษัทมีรายได้รวม 467.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 66.74 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.0 ของไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

. .

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT

.

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯสามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน และสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ตามประมาณการ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 48.375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ซึ่งเป็นตามปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ตามผลการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีมาก ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะรุกธุรกิจอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าสิ้นปี 2550 จะสามารถสร้างรายได้รวมเป็นมูลค่ามากกว่า 1,700 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7- 8

..

กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทเน้นเรื่องการขยายฐานลูกค้าเพิ่ม และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ายังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมองว่าหากมีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลใหม่จะส่งผลดีต่อธุรกิจ  เนื่องจากภาคธุรกิจจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น อีกทั้งปัญหาของค่าเงินบาทก็ไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯแต่อย่างใด เนื่องด้วยบริษัทฯมีจุดแข็งที่มีทั้งการขายส่งออกและนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  ทำให้สามารถบริหารผลกระทบจากค่าเงินบาทได้

.

 .

.

นอกจากนี้การดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศก็เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะมีสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ 37 % และ 63 % เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ตลาดส่งออกได้แก่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เช่น เวียดนาม, บรูไน, สิงค์โปร, มาเลเซีย, อินเดีย, เนปาล ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งภาพรวมตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าขณะนี้แนวโน้มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 .

ทั้งนี้ในปี   2551  บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท   เติบโตประมาณร้อยละ 10-15 จากรายได้ภายในประเทศที่จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 (บนสมมติฐาน GDP เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี) และรายได้ต่างประเทศที่จะเติบโตประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี โดยการเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากการเพิ่มศักยภาพการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวล์ต (kV)

 .

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า "เป้าหมายของถิรไทย  คือ     เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ครบถ้วนทุกขนาด และสามารถออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษ รวมถึงบริการซ่อมบำรุง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล ทั้งยังมีการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจากขนาด 200 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 300 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ด้วยงบลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่า   ถิรไทยเป็นบริษัทของคนไทยเพียงแห่งเดียวที่สามารถผลิตหม้อแปลงกำลังขนาด 300 MVA ได้