เนื้อหาวันที่ : 2016-08-18 19:07:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1592 views

“ครั้งแรกของประเทศไทย อาลีบาบาผนึกกำลังม.หอการค้าไทย สร้างหลักสูตร อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ”

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศกำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) มีการสอนวิชาใหม่การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System รวมทั้งมีโครงการ EGG Project ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำธุรกิจจริงพร้อมกับก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และไทยแลนด์ 4.0

         

          ล่าสุดเว็บไซต์อาลีบาบา ผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งปีนี้ได้ประกาศซื้อกิจการ “ลาซาดา” (Lazada) ในเครือบริษัท ร็อคเก็ตอินเทอร์เน็ต (Rocket Internet) สัญชาติเยอรมนี เพื่อขยายตลาดมาสู่อาเซียน ภายใต้การบริหารของมหาเศรษฐี แจ็ค หม่า (Jack Ma) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือสร้างหลักสูตรอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์แห่งแรกในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และ Mr.Jerry Wu (Country Manager for Alibaba.com Thailand) เพื่อสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการไทยและนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างเด็กหัวการค้ายุค 4.0 และร่วมจัด Exclusive Dream Trip เป็นครั้งแรกกับการเดินทางไปฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซครบวงจรที่สำนักงานใหญ่ Alibaba.com หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

          รองศาสตราจารย์ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า จากความร่วมมือกันระหว่าง Alibaba.com กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นเป็นประกาศนียบัตรจาก Alibaba ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนกว่า 20,000 คนจะได้รับฝึกอบรมเช่นกัน โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ Exit exam ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกคนต้องมีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะบน Alibaba Platform นอกจากนี้ จะมีการอบรม SMEs แบบ Exclusive Dream trip หรือแคมป์ฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ของ Alibaba ณ หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การซื้อขายออนไลน์ การนำเข้าส่งออก และการร่วมเป็นสมาชิกของ Alibaba.com

           

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า Alibaba ประเทศไทย มีความตั้งใจเดียวกันกับมหาวิทยาลัยและหอการค้าไทย ที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งทิศทางในอนาคตอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ และซื้อขายเป็น เพราะจะทำให้สินค้าที่ขายมีหน้าร้านอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะต้องถูกปั้นให้เป็นเด็กหัวการค้ายุค 4.0 หรือผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

           

          ด้าน Mr.Jerry Wu Country Manager for Alibaba.com Thailand เปิดเผยว่า Alibaba.com มีความมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริม SMEs ไทยให้มีความรู้และความสามารในการส่งออกสินค้า คนไทยรู้จักอีคอมเมิร์ซอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดความเชื่อมั่นและไว้ใจระบบว่ามีความปลอดภัย รวมถึงความรู้ในการส่งออก Alibaba.com จึงต้องการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นแห่งแรก เพื่อสร้างคอร์สฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจในการซื้อขายแบบอีคอมเมิร์ซมากขึ้น สามารถขยายธุรกิจไปขายยังต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในภาพรวมด้วย โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs สมัครเป็นสมาชิกเข้าไปซื้อขายใน Alibaba.com ประมาณ 5,000 ราย ทั้งนี้ Alibaba.com เลือกพันธมิตรที่ดีอย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยของหอการค้าไทย ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาผู้ประกอบการของไทย อีกทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังเป็นหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมทางความคิดและการทำธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานรวดเร็ว ชัดเจน นับว่ามีวัฒนธรรมที่เหมือนกันกับ Alibaba

           

          คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SMEs ไทยยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ดีพอเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต การร่วมมือกันในวันนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับ Alibaba.com จะมีส่วนช่วยพัฒนาสมาชิกของหอการค้าไทยซึ่งมีจำนวน 80,000 คนทั่วประเทศให้ขยายธุรกิจของตนเองไปขายทั่วโลกได้ในอนาคต

         

          ภายใต้การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงผู้ประกอบการชาวไทยทั่วประเทศ พร้อมเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมด้านการค้าออนไลน์ในแบบฉบับของ Alibaba.com เทคนิคการเปิดร้านออนไลน์ให้มีรายได้เป็นล้านต่อปี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Alibaba Chinese Gold Members และที่สำคัญมีการให้คำปรึกษา 1 ต่อ 1 ในการนำสินค้าเข้าไปขายในอาลีบาบา