เนื้อหาวันที่ : 2007-08-22 11:46:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1147 views

ปตท.-ขนส่งอุดรธานี สร้างนักขับรุ่นใหม่มีคุณภาพ

กรมการขนส่งทางบก และกลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรมโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท." รุ่นที่ 50 ที่ จ.อุดรธานี เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

.

นายพิชัย บันลือหาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก รับมอบกรวยยางจราจรจำนวน 100 อัน จาก    นายฐาปนา ศรีอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ โอกาสเดียวกันได้จัดอบรมโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท." รุ่นที่ 50 ที่ จ.อุดรธานี       เพื่อมอบความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รู้จักการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง รวมทั้งการบำรุงรักษารถยนต์อย่างอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดเชื้อเพลิง โดยมีนักขับรถรุ่นใหม่ร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 300 คน