เนื้อหาวันที่ : 2007-08-21 11:29:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1568 views

สอท.จับมือ สสว. เผยจับคู่ธุรกิจกระฉูด เล็งรุกอุตฯไม้-เฟอร์ฯ

ประธานโครงการ Business Matching หรือโครงการจับคู่ธุรกิจ เปิดเผยเผยความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนโครงการ 2 ระยะเวลาต่อเนื่อง 12 เดือน และเตรียมเปิดงาน Business Matching Day ครั้งที่ 4 เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

ประธานโครงการ Business Matching หรือโครงการจับคู่ธุรกิจ เปิดเผยเผยความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย เตรียมวางแผนโครงการ 2 ระยะเวลาต่อเนื่อง 12 เดือน และเตรียมเปิดงาน Business Matching Day ครั้งที่ 4 เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

.

นายมังกร ธนสารศิลป์ ประธานโครงการ Business Matching หรือโครงการจับคู่ธุรกิจ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน Business Matching Day ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ว่า   การจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ภายใต้การสนับสนุนโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ   พร้อมนำเสนอความโดดเด่นของตนเอง  เพื่อโอกาสในการเพิ่มยอดขาย  

.

นายมังกร ธนสารศิลป์

ประธานโครงการ Business Matching หรือโครงการจับคู่ธุรกิจ

.

นอกจากนั้นยังเป็นเวทีของการจับคู่ธุรกิจในธุรกิจเดียวกัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอัพเดรตความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ   และนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่การจัดงานครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก......ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้   รวมทั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมงานกว่า100 ราย   นับเป็นความสำเร็จของโครงการจับคู่ธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

.

" อย่างที่ทราบกันแล้วว่า....โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching เป็นโครงการที่สอท.ของบสนับสนุนจากสสว.เป็นเงิน 35 ล้านบาท  และจะดำเนินโครงการถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งถือว่าเป็นการจบโครงการระยะแรก   ซึ่งการจัดงาน Business Matching Day ครั้งที่ 4 ถือว่าเราได้ดำเนินโครงการมากว่า 80 %   และจากผลการดำเนินงานพบว่ามีความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยความสำเร็จนี้เกิดจากการที่ผู้ประกอบการมีความเข้าใจการจัดทำโครงการที่แท้จริงและความหมายที่แท้จริงของการจับคู่ธุรกิจ  มีผลการจับคู่ธุรกิจเกิดขึ้นจริงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราได้ดำเนินโครงการ 

.

นอกจากนี้ผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องยังได้รับประโยชน์โดยตรงในด้านอื่นๆ จากการร่วมโครงการนี้   ซึ่งผมเชื่อว่าสสว.จะพิจารณาอนุมัติโครงการจับคู่ธุรกิจต่อเนื่องตามโปรเจ็ค 2 ที่ทางสอท.ได้เสนอไป    ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการต่อเนื่อง " นายมังกรกล่าวและว่า    โครงการจับคู่ธุรกิจ 2 ที่เสนอกับทางสสว.เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ1      ซึ่งมีระยะเวลาทำโครงการเพิ่มขึ้นจากโครงการ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม -กันยายน 2550) โครงการ 2 จะมีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มจากเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551       ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เพิ่มเติมครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม    และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงการของสสว.  ซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปในเร็ว ๆ นี้

.
สำหรับบทบาทของโครงการ Business Matching  ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้  นายมังกรกล่าวว่า   โครงการจะมีส่วนต่อการผลักดันให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจและต่อยอดจากธุรกิจเดิมไปสู่ส่วนขยายเพิ่ม   ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสทางการขายในทุกรูปแบบ    เนื่องจากตัวโครงการจะเป็นการจับคู่ธุรกิจต่อธุรกิจและไม่เน้นการขายปลีก   ผู้ซื้อ-ขายจึงสามารถซื้อ-ขายได้ในปริมาณมาก  ด้วยราคาที่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย  นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ซื้อขายแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ(วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (สินค้าสำเร็จรูป)
.

ในสถานที่เดียวกันและผลจากการจัดงาน Business Matching Day ที่ผ่านมา  ทำให้ทีมงานผู้ดำเนินโครงการ Business Matching  เข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น การจัดงานครั้งนี้จึงเน้นสนองตอบ ความต้องการสำหรับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสอท.ต้องขอขอบคุณสสว.ที่อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมโครงการได้ที่โทร. 0 2345 1123, 0 2345 1115 และ 0 2345 1117-8 ทุกวันในเวลาทำการ