เนื้อหาวันที่ : 2016-07-07 14:00:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 380 views

กมอ. ไฟเขียว “เหล็กลวด เหล็กโครงสร้างฯ กระจกฉนวน ยางล้อฯ” เป็นมาตรฐานบังคับ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศมาตรฐาน “เหล็กลวด เหล็กโครงสร้างฯ กระจกฉนวน ยางล้อฯ” เป็นมาตรฐานบังคับ พร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ว่าที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง มอก.และ กมอ. เห็นชอบ ดังนี้

• การวินิจฉัยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

1. มอก. 1501 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับ งานโครงสร้างทั่วไป

2. มอก. 2012 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

• มาตรฐานที่ยกเลิกและกำหนดใหม่

1. มอก.348 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

• กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

1. มอก. 1231 กระจกฉนวน

2. มอก.2718 ยาวล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง

3. มอก.2719 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

4. มอก.2720 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และปกป้องผู้ประกอบการที่ผลิตในประเทศ

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานบังคับตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำ และนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ปลายทางก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของ สมอ. ต่อไป

 

 

รูปและที่มาข่าว : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม