เนื้อหาวันที่ : 2016-06-22 13:56:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1364 views

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโอปอย

เมื่อเร็ว ๆนี้  คณะผู้ตรวจราชการ โดยนายสมพล รัตนาภิบาล นายอุทัย ปิยวนิชกุล นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ พร้อม อสจ.สตูล และเจ้าหน้าที่ สอจ.สตูล เข้าร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ OPOAI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์ ปาล์มออยล์ โดยมีที่ปรึกษาจากส่วนภูมิภาคนำเสนอผลการดำเนินการ และที่ปรึกษาจากส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ