เนื้อหาวันที่ : 2016-06-15 13:25:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 581 views

รัฐหนุนภาคเอกชนจัดงานโพรแพ็ค เอเซีย 2016 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ หวังผลักอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0

ภาครัฐเดินหน้ายุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสนับสนุน แบงค็อค เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES) พร้อม 38 องค์กรอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2016 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน กระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และ ยา ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย หวังช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเร่งพัฒนามาตรฐานการเพิ่มผลผลิตและนวัตกรรม ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงมากขึ้น คาดการจัดงานครั้งนี้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน เงินสะพัดในงาน 27,000 ล้านบาท

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาทั้งระยะสั้นในปี 2560 และระยะยาวภายใน 20 ปี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งการปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ของประเทศสู่ยุคใหม่ คือ  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ซึ่งจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2016 ที่ต้องการให้การจัดงานครั้งนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของโลก รวมทั้งเป็นพื้นที่การเจรจาธุรกิจ สร้างความร่วมมือด้านการลงทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย เพราะนอกจากจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อภาคเอกชนไทย่ในการที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ด้าน มร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (BES) ผู้จัดงานกล่าวถึงการจัดงาน โพรแพ็ค เอซีย 2016 ว่า งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน กระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และยาแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 24 ซึ่งนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจาก 38 องค์กรอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นงานที่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ซื้อ และ ผู้ขายต่างรอคอยการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย เพื่อจะใช้งานนี้เวทีในการจัดแสดงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นจุดนัดพบเจรจาการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้งาน โพรแพ็ค เอเชีย เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่มีการจัดงาน

โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย 2016 ครั้งนี้ มีการเติบโตของพื้นที่การจัดเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 11% จาก 45,000 ตารางเมตร เป็น 50,000 ตารางเมตร และ เพิ่มฮอล์ลจัดแสดงงานจากเดิม 6 ฮอล์ล เพิ่มเป็น 7 ฮอลล์ เต็มพื้นที่ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้ร่วมจัดแสดงภายในงานจาก 1,800 บริษัท  48 ประเทศ และ มีเครื่องจักรจัดแสดงในงานถึง 5,000 เครื่องจักร รวมถึงมีอินเตอร์เนชั่นแนล พาวิลเลี่ยน จาก 16 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศษ เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งปีนี้มีลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานล่วงหน้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยยอดผู้ลงทะเบียนแบบกลุ่มล่วงหน้าจากทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 25% ทำให้คาดว่าจะมียอดนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน และ มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 27,000 ล้านบาท

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดประชุมสัมมนาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ Food Innovation Asia Conference 2016, Food Innovation Contest 2016, Asia Drink Conference 2016, PharmaTech Seminar 2016, Thai Packaging Centre and TISTR Conference 2016, The Department of Industrial Promotion Seminar 2016, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Asia Food Beverage Thailand Seminar, Food Focus Thailand Seminar และ The Thai Star and Asia Star Packaging Award 2015. ฯลฯ

งานโพรแพ็ค เอเซีย 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 18.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02 615-1255 ต่อ 123 หรือ Email : wantita@besallworld.com และเว็บไซต์ www.propakasia.com