เนื้อหาวันที่ : 2016-05-24 11:22:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 852 views

สิทธิผล วีแคร์ รวมพลัง...อนุรักษ์ป่าชายเลน ปี 2

อนุรักษ์น้ำและพิทักษ์สัตว์ป่า อีกหนึ่งโครงการทำความดีเพื่อสังคมและตอบแทนคุณแผ่นดินไทยซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 นำโดย วิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการ โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ รวมพลคนจิตอาสาจากเหล่าแฟนเพจกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และพนักงานในกลุ่มสิทธิผลผู้มีใจรักษ์ธรรมชาติ ผนึกกำลังร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 2 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อช่วยกันฟื้นฟู คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ อันมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์และมนุษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนกับสิทธิผล วีแคร์ในครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน รวมตัวกันนำต้นกล้าลงปลูกในดินโคลนกว่า 300 ต้น ด้วยความสนุกสนานที่ได้คลุกโคลนและลุยน้ำในช่วงอากาศร้อน ๆ แบบนี้ จนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเป็นเรื่องปกติ เพราะเหล่าจิตอาสาต่างลงความเห็นและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ได้มีโอกาสบ่อยครั้งนักที่จะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบนี้ มีช่วงเวลาดีดีร่วมกัน ได้ออกกำลังกาย  สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ก็ถือเป็นการพักผ่อนและได้เที่ยวด้วยกันไปในตัว เพราะการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะหมดไปกับการทำงานและใช้ทรัพยากร เมื่อได้กลับมาเป็นผู้สร้าง ทดแทนจากสิ่งที่ได้ใช้ไปบ้างก็รู้สึกอิ่มใจไม่น้อย นอกจากการปลูกต้นแสมและต้นลำภูในครั้งนี้แล้ว ทุกคนยังได้ทราบถึงวิธีการปลูกและคุณค่าของป่าชายเลนกันอย่างลึกซึ้งจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณพีร์นิธิ รัตนพงษ์ธระ ปธ.ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านตามป่าชายเลน เก็บหอยแครง เล่นสกี รวมเป็นโบนัสก้อนโตก่อนนั่งเรือกลับเข้าสู่ฝั่งเพื่อล้างเนื้อล้างตัวและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับวางแผนนัดแนะสานต่อมิตรภาพดีๆร่วมกันกับกิจกรรมถัดไปที่ทางโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์จะจัดขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้

คุณวิชัย กล่าวว่า “โครงการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ (Sittipol We Care) นั้นมีนับกว่า 10 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งมากว่า 8 ปี เน้นดำเนินกิจกรรมมุ่งคืนกำไรสู่สังคมโดยตรง (Direct Social Return: DSR) ซึ่งโครงการอนุรักษ์น้ำและพิทักษ์สัตว์ป่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สานต่อมาเป็นปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงพยายามสรรค์สร้างกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์และให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ปลูกป่าบก ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์ที่ได้รับการอนุบาลกลับลงสู่ท้องทะเล ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนถูกขับเคลื่อนโดยสมาชิกแฟนเพจของกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และพนักงานในกลุ่มสิทธิผลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังทำกิจกรรมทุกครั้งคือ “ความสุข” ของผู้รับและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และด้านธรรมชาติที่ได้รับ “การฟื้นฟู” ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นถือเป็นผลสำเร็จที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ สานต่อทุกกิจกรรมต่อ ๆ ไป”

คุณวิชัยให้สัมภาษณ์ต่อว่า "ประโยชน์ของป่าชายเลนนั้นมากมายมหาศาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพลังงาน แหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยสำหรับก่อสร้างและที่อยู่อาศัยของพืชผักและสัตว์น้ำอย่างที่เห็นได้ทางกายภาพเท่านั้น ด้านชีวภาพยังช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารและน้ำอันเป็นทรัพยากรทางประมง ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งทะเลจากการถูกกัดเซาะ บรรเทาความเร็วของกระแสน้ำลงทำให้ช่วยขยายพื้นที่ชายเลนเพิ่มขึ้นจากตะกอนที่ลอยมากับน้ำเกิดการทับถมขึ้นเป็นแผ่นดินใหม่ บรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมแรงที่พัดเข้าสู่ฝั่งให้ลดลง ดูดซับสิ่งปฏิกูล มลพิษต่างๆจากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล คัดกรองขยะ คราบน้ำมัน ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศให้สดชื่นขึ้น กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูร่างกาย และยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติที่ครบวงจรโดยไม่ต้องลงทุนใดๆเลยอีกด้วย"

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/sittipolwecare/