เนื้อหาวันที่ : 2007-08-10 09:48:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1984 views

สัมมนาการตลาดในศตวรรษที่ 21 กับกูรู การตลาดระดับโลก

พิสูจน์ทฤษฎีการตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ศาสตร์แห่งการขาย เชื่อการเดินทางมาของคอตเลอร์ จะได้รับความสนใจจากทั้งนักการตลาดและผู้บริหารที่กำลังวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กร

ดร. ฟิลิป คอตเลอร์  ร่วมให้วิสัยทัศน์ "การตลาดในศตวรรษที่ 21" ในงาน "ONE – DAY SEMINAR WITH PHILIP KOTLER ON 21st CENTURY MARKETING" ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย หวังพิสูจน์ทฤษฎีการตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ศาสตร์แห่งการขาย  เชื่อการเดินทางมาของคอตเลอร์ จะได้รับความสนใจจากทั้งนักการตลาดและผู้บริหารที่กำลังวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กร ท่ามกลางอำนาจกำลังเปลี่ยนมือจากบริษัทผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ไปสู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ 

.

นายปรีชา  เชาวโชติช่วง  ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)  กล่าวว่า ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ส่งผลให้การตลาดทุกวันนี้เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อสายตา ความภักดีต่อแบรนด์กำลังลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ขยายของผลิตภัณฑ์มากมายออกสู่ตลาดทั่วโลก  อำนาจกำลังเปลี่ยนมือจากบริษัทผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การทำการตลาดแบบเก่าไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทต่าง ๆ เกิดความสับสนในการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  หลายแห่งเลือกใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายด้วยการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และลดจำนวนแรงงาน  แม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายแต่รายได้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด

.

"การตลาดที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ศาสตร์แห่งการขายสินค้าหรือบริการของคุณ แต่คือการได้รู้ว่าเราควร จะสร้างสินค้าหรือบริการอะไรสำหรับตลาดที่เรามุ่งหวัง สิ่งนี้คือศาสตร์แห่งการศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนแล้วจึงค่อยสร้างวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นๆ สร้างผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น  ดร.ฟิลิป คอตเลอร์กล่าวไว้ตอนหนึ่ง

.

 สัมมนา 1 วันกับ ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ ในเรื่องการตลาดในศตวรรษที่ 21  แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก เน้นพัฒนาบทบาทการตลาดและความสัมพันธ์ในองค์กร  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่หลายๆ บริษัทกำลังเผชิญหน้ากับการตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก  ซึ่งมีอิทธิพลและมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของบริษัท ช่วงสอง จะเป็นการตอกย้ำถึงการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดย ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ เชื่อว่าโอกาสนั้นมีอยู่เสมอ  แต่เราจะต้องเรียนรู้ในการหาพื้นที่ว่างที่ไม่มีคู่แข่งขันโดยใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Oceans) และการตลาดแบบคิดนอกกรอบ (lateral Marketing)  ช่วงสาม  นำเสนอการหาหนทางและรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ควบคู่ไปกับการใช้สื่อกลางในการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การตลาดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตลาดเพื่อสังคม ฯลฯ  ช่วงสุดท้าย  เป็นการกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการสร้างมาตรวัดเพื่อประเมินผลการทำงาน  เพื่อใช้เป็นดัชนีวัดความสำเร็จ  รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดด้อยที่ต้องเร่งปรับปรุง

.

นายปรีชาย้ำว่า  การที่ ดร.ฟิลิป คอตเลอร์เข้ามาบรรยายในครั้งนี้เชื่อว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการตลาด และ การตลาดองค์กรนั้น สามารถปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนไปได้   โดยเฉพาะในบางประเด็นที่หลาย ๆ องค์กรกำลังเผชิญและหาคำตอบ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การคงอยู่ของนวัตกรรม การเริ่มต้นของตลาดเฉพาะทาง และการสร้างแบรนด์ชั้นนำ

.

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด นักวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจขององค์กร ฯลฯ  สามารถที่จะหาคำตอบได้ด้วยในการเข้าฟังการบรรยาย การตลาดในศตวรรษที่ 21ในงาน “ONE – DAY SEMINAR WITH PHILIP KOTLER ON 21st CENTURY MARKETING”  โดยกูรูการตลาดชั้นนำระดับโลก ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   โดยผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย                  คุณอนงค์ภัทร  โทร. 02-319 7676-8 ต่อ 170  หรืออีเมล์  guru_event@tma.or.th