เนื้อหาวันที่ : 2016-05-12 15:38:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 524 views

KCE ดึง ที่ปรึกษาเชิงวิจัยและพัฒนาระดับโลก “ยูนิเซอร์วิส” ร่วมพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บริษัท KCE จำกัด ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)กับบริษัท โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส จำกัด ภายใต้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่าง KCE และยูนิเซอร์วิส ในการให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านกระบวนการและการคิดค้นผลิตภัณฑ์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด (KCE), มร.ไบรอัน เร็ด ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ งานการศึกษา โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส, มิสคาเร็น แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์ นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยในกรุงเทพฯ และ ดร.ลิสเบ็ท เจค็อปส ผู้จัดการทั่วไป งานระหว่างประเทศ โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท KCE กล่าวว่า “การลงนามในความร่วมมือนี้จะทำให้ KCE และยูนิเซอร์วิส เริ่มต้นความร่วมมือกันในหลายๆ ด้านเพื่อประโยชน์ในการสร้างสมรรถนะความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทย ซึ่งเป็นสมาชิก KCE และพันธมิตรทั้งหลายของ มจธ. โดยความร่วมมือนี้รวมถึงกิจกรรมที่ปรึกษาและวิจัย การอบรมเฉพาะตามความต้องการ การสร้าง ผลตอบแทนจากงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับสมาชิก KCE และ SME อื่นๆ โดยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรี-สาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวงเวียนใหญ่ ไม่ไกลจากย่านธุรกิจใจกลางเมือง ด้วยการเดินทางที่สะดวกเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME และเพื่อให้การนำผลงานวิจัยสู่การพาณิชย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“บันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ที่สนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากการค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งทางโอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส ร่วมกับบริษัทเคซีอี เราจะสร้างผลงานที่สำคัญที่จะยกระดับความสัมพันธ์นิวซีแลนด์และไทยที่แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ และช่วยให้ไทยเร่งพัฒนากลยุทธ์การค้าของตัวเอง” ดร.ลิสเบ็ท เจค็อปส ผู้จัดการทั่วไป งานระหว่างประเทศ โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส

ทั้งนี้ บริษัทเคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด (KCE) ในฐานะ Marketing arm ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะให้บริการที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้  ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย รัฐบาลไทยพันธมิตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สำหรับบริษัท โอ๊คแลนด์ ยูนิเซอร์วิส จำกัด ในฐานะ Commercial arm ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และเป็นบริษัทค้นคว้าวิจัย และพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย ยูนิเซอร์วิสทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ และรับผิดชอบในกิจกรรมสร้างพันธมิตรและการพาณิชย์จากงานที่ปรึกษาบนฐานงานวิจัยและ พัฒนาของมหาวิทยาลัย

คุณคาเรน แคมเบลล์ ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “นิวซีแลนด์ เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้”