เนื้อหาวันที่ : 2007-08-09 08:28:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1446 views

ปตท.นำร่องปั๊มต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่สุดแห่งแรกในไทย

สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาพลังงานทดแทน ปตท. เป็นผู้นำรายแรกของประเทศในการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์และ NGV และเป็นนวัตกรรมใหม่ในแวดวงธุรกิจน้ำมัน ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านพลังงานทดแทน

 .

สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาพลังงานทดแทน ปตท. เป็นผู้นำรายแรกของประเทศในการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์และ NGV และเป็นนวัตกรรมใหม่ในแวดวงธุรกิจน้ำมัน โดยได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าผ่านสถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ แห่งนี้ มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านพลังงานทดแทน

 .

นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายสุชาติ สินหยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด "สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์" ใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกของประเทศ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา ถนนบางนา-ตราด กม.14 อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและบรรเทาสภาวะโลกร้อน

 .

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า "สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาพลังงานทดแทน นับจากที่ ปตท. เป็นผู้นำรายแรกของประเทศในการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์และ NGV และเป็นนวัตกรรมใหม่ในแวดวงธุรกิจน้ำมัน โดย ปตท. ได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าผ่านสถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ แห่งนี้ มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นระบบที่มีการต่อเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งในบางช่วงที่ระบบมีการผลิตไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการใช้ ก็สามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายคืนกลับเข้าสายส่งของ กฟน.ได้ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านพลังงานทดแทน

 .

"สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ได้ติดตั้งแผง Solar Cell (แบบผลึก หรือ Mono Crystalline Silicon) กำลัง 180 W ขนาด 1.55 ตารางเมตร/แผ่น จำนวน 243 แผ่น ไว้บนหลังคาคลุมเกาะจ่าย มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าได้ 43.74 กิโลวัตต์ เพื่อใช้งานบริเวณตู้จ่ายน้ำมันทุกชนิดรวมทั้งพลังงานทดแทน ได้แก่ พีทีที แก๊สโซฮอล์91 พลัส พีทีที แก๊สโซฮอล์95 พลัส พีทีที ไบโอดีเซล (B5) และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบสถานีบริการน้ำมันด้วย

 .

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวเพิ่มเติมว่า แผง Solar Cell ดังกล่าวมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 20 ปี (ผ่านมาตรฐาน TUV ของประเทศเยอรมัน และเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟน.) นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทำการติดตั้งระบบป้องกันไอระเหย (Vapour Recovery) และระบบถังน้ำมันใต้ดิน 2 ชั้น และจัดทำการแยกระบบน้ำทิ้งกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย ซึ่ง ปตท. ได้ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญมาตลอดของการดำเนินงาน

 .

นายประเสริฐ กล่าวย้ำว่า ผลดีของ "สถานีบริการต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์" แห่งนี้ สามารถวัดผลได้ในทันทีคือจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีอัตราเรียกเก็บแบบก้าวหน้า สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 15,000 ลิตร/ปี และยังสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ได้ถึง 33,726 กิโลกรัม/ปี ด้วย