เนื้อหาวันที่ : 2007-08-08 14:31:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3375 views

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้นำด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและระบบออโตเมชั่น

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

 

                                                                  

 

ดร.นัยวุฒิ วงศ์โคเมท

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

.

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ก่อตั้งมากว่า 60 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคและการปรับปรุงใช้งาน ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการจากบริษัทชั้นนำของโลก ทั้งด้านเครื่องมือวัดและทดสอบ อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับภาคสนาม และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 .

สำหรับคอลัมน์ Interview ฉบับนี้ วารสารของเราได้รับเกียรติจาก ดร.นัยวุฒิ วงศ์โคเมท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงความเป็นมาของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ทางด้านการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการเติบ โต ของสินค้าอุตสาหกรรม แนวโน้มความต้องการทางด้านการตลาด รวมถึงทิศทางธุรกิจในอนาคตของ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

 

Q: จุดเริ่มต้นของ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีความเป็นมาอย่างไร ?

A: บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมเริ่มต้นจากห้องแถวเล็ก ๆ ขนาด หนึ่ง คูหาในย่านเยาวราชเมื่อ 65 ปีที่แล้ว และได้ขยายตัวมาเป็นผู้ค้าส่งและค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทหลอดไฟ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ฯลฯ จนเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเริ่มมีการแข่งขันราคาอย่างรุนแรง บริษัท ฯ จึงได้หันมาจับธุรกิจด้านเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและระบบออ โต เมชั่น บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ย้ายสำนักงานจากย่านเยาวราช มาที่สำนักงานปัจจุบันถนนรางน้ำเมื่อปี 2540

.

Q: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอะไรบ้าง และผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่ทำตลาดได้สูงสุด ?

A: บริษัท ฯ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นสี่กลุ่มคือ กลุ่มเครื่องมือวัด ซึ่งมีทั้งเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทางกล กลุ่ม Factory Automation ได้แก่ เซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ ลิมิตสวิตช์ คอนโทรลเลอร์ ฯลฯ กลุ่ม Field Instrument ได้แก่ อุปกรณ์วัดระดับ การไหล แรงดัน วาล์ว ฯลฯ สุดท้ายคือกลุ่มไฟฟ้ากำลัง ซึ่งรวมถึง เบรกเกอร์ แมกเนติก เครื่องทำน้ำร้อน แคมสวิตช์ อุปกรณ์แสงสว่าง ฯลฯ

 .

 .
 .

Q: กลุ่มอุตสาหกรรมหรือตลาดที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และแนวโน้มความต้องการ ?

A: เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองแก่ลูกค้าในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิ โต รเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ

 .

Q: อุตสาหกรรมใดบ้างที่ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม วางแผนว่าจะสามารถเติบ โต ได้อีกในอนาคตอันใกล้ ?

A: การเติบ โต ของบริษัท ฯ คงจะสอดคล้องกับการเติบ โต ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย ที่จะเห็นได้ชัดในอนาคตก็คงจะเป็นอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ

 .

Q: บริษัทมีช่องทางจำหน่ายและแผนในการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างไรบ้าง ?

A: บริษัท ฯ ใช้ช่องทางจำหน่ายทั้งผ่านทางผู้แทนจำหน่าย (Dealer) และการขายตรง โดยทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้แทนจำหน่าย โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคนิค ด้านราคา ด้านการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมเป็นระยะด้วย

.
 
.

Q: ความสามารถทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโดยรวมเป็นอย่างไร ?

A: ผมเชื่อว่าบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็น หนึ่ง ในผู้นำด้านเครื่องมือวัด และออ โต เมชั่นในประเทศไทย ทั้งในด้านของคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทน การบริการ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อลูกค้า

 .

Q: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง ?

A: ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน บริษัทจะต้องยึดมั่นกับสามฝ่ายได้แก่ Partner หรือ Vendor, ลูกค้า, และพนักงานของบริษัท ในด้านของ Partner บริษัทจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ในด้านของลูกค้า คุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วยราคาที่เหมาะสม สุดท้ายพนักงานเป็น Asset ของบริษัทที่ควรจะให้การดูแลอย่างดีที่สุด

 .

จากที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ที่มีต่อตลาดสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและระบบออ โต เมชั่น ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลการใช้อย่างสูงสุด และจากความสำเร็จและศักยภาพของบริษัท ฯ ที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และคงจะเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในอนาคตต่อไป