เนื้อหาวันที่ : 2016-04-01 14:20:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 619 views

BuildTech Yangon มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง 2016 นำภาคการก่อสร้างของเมียนมาร์สู่ความก้าวหน้า ผ่านการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี

BuildTech Yangon 2016 หรือ มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าสำหรับใช้ในการก่อสร้างและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะ โดยจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ ณ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์

งานดังกล่าว จัดโดยสเฟียร์ เอ็กฮิบิตส์ (Sphere Exhibits Pte Ltd) หนึ่งในบริษัทในเครือของสิงคโปร์ เพรส โฮลดิงส์ (Singapore Press Holdings: SPH) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างเมียนมาร์ หรือ Myanmar Construction Entrepreneurs Association (MCEA) มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง 2016 กลับมาอีกครั้งในปีนี้ โดยได้ขยายขอบเขตการจัดแสดงสินค้าและเทคโนลีด้านการก่อสร้างให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมี120 บริษัทที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และโซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบภายในและโซลูชั่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยงานนี้เป็นการรวมผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างอาคาร เข้ากับกลุ่มวิศวกรรมด้านเครื่องกลอีกด้วย

โดยการจัดงานในปีนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านการก่อสร้างของเมียนมาร์ ในขณะนี้ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากหลังจากที่สหภาพเมียนมาร์ได้เปิดประเทศทางด้านเศรษฐกิจสู่ประชาคมโลก ในขณะเดียวกันการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง และสถานที่ทำงาน  เป็นส่วนหนึ่งที่มีการมุ่งเน้นภายในงานมหกรรมสิ่งก่อสร้างย่างกุ้งในปีนี้อีกด้วย ซึ่งจะมีการนำมาจัดแสดงจากหลากหลายประเทศ เช่น จากประเทศออสเตรีย จีน อินโดนีเซีย เกาหลี ไทย เวียดนาม สิงคโปร และเมียนมาร์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,500 คน

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังเมียนมาร์คิดเป็นมูลค่า 8,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 12.38 ขณะเดียวกันการส่งออกเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 6,027.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 จากปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการพัฒนาในประเทศเมียนมาร์

นายอู่ ทา เทย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างเมียนมาร์ กล่าวว่า “มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง 2016 ครั้งที่ 3 ในปีนี้ เหมาะสมเป็นอย่างมากในด้านเวลา ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลใหม่ของสหภาพเมียนมาร์กำลังเตรียมที่จะนำประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคเป็นลำดับแรก ดดยคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2555-2559”

“ภาคการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหภาพเมียนมาร์ โดยมีมูลค่าโดยประมาณอยู่ที่ 765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนโยบายการมุ่งพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ จะเห็นว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่มากมาย รวมถึงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม สิ่งปลูกสร้าง วางระบบไฟฟ้า และท่อส่งต่างๆ ในขณะเดียวกันการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ความต้องการอาคารสำนักงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงที่พักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอีกด้วย นับป็นโอกาสในการพัฒนาด้านสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง จึงยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเติบโตของประเทศ

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสิ่งปลูกสร้างอาคารในสหภาพเมียนมาร์ หนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมก่อสร้างของสหภาพเมียนมาร์คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเทียบกับตลาดเกิดใหม่ประเทศอี่นในระหว่างช่วงปี 2558 – 2562 โดยภาพรวมของการเติบโตส่งผลมาจากเศรษฐกิจของเมียนมาร์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนด้านสาธารณูปโภค และเพิ่มความน่าสนในให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพทย์ทั้งภายในประเทศเองและจากต่างประเทศให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยตอบสนองต่อความต้องการที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ระหว่างช่วงปี 2553-2557 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 6 ระหว่างปี 2558-2562  (อ้างอิงจากรายงานการวิจัยของ Timetric)

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะก้าวหน้าด้วยโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยี

มหกรรมการแสดงสินค้าจะนำเสนอด้านสำคัญในอุตสาหกรรม 4 ด้าน ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งานในบริเวณที่ก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการสร้างและโซลูชั่นส์ทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และการบริหารจัดการสาธารณูปโภค

นาย ชัว วี เพิ่ง ประธานบริษัท สเฟียร์ เอ็กฮิบิตส์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านสิ่งก่อสร้างย่างกุ้งในครั้งนี้ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างเมียนมาร์ โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม   อุตสาหกรรมก่อสร้างของเมียนมาร์มีศักยภาพสำหรับการเติบโตอย่างมาก และในฐานะผู้นำในการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้านการก่อสสร้าง มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง จะมีบทบาทที่สำคัญในการนำพาอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

“หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวในปี 2556 มหกรรมแสดงสินค้าได้มีการพัฒนาจุดแข็งของการจัดงาน และเรายินดีที่จะแจ้งว่างานแสดงสินค้าได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในด้านของบริษัทที่เข้าร่วมงาน และข้อเสนอต่างๆ ที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ในสหภาพเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนำเสนอโดยองค์รวม ถึงโซลูชั่นส์ต่างๆ ในการพัฒนาสาธารณูปโภคของสหภาพเมียนมาร์ต่อไป ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็จะสามารถเข้าถึงทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในช่วงระยะเวลาสามวันของการจัดงาน ซึงปกติแล้วอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าถึง”

เชื่อมระยะห่างด้วยความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นผ่านการให้ความรู้และฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการก่อสร้างและการทำงานในที่สูง จะเป็นไฮไลท์ของการจัดสัมมนาให้ความรู้ของงานมหกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างย่างกุ้ง ซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองในปีนี้ หัวข้อการสัมมนาจะครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ ปัจจัยที่ต้องคำนึงจากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเมียนมาร์ และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ ผ่านหลากหลายหัวข้อสัมมนาภายในสามวันของการจัดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนาอีกสองหัวข้อ โดยแต่ละสัมมนาใช้ระยะเวลาหนึ่งวันครึ่ง จะมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงาน และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคโดยจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ต้องการที่จะเข้าร่วมสัมมนาที่เข้มข้นทางด้านเทคนิค และให้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง โดยสัมมนาดังกล่าวจะมีการออกใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างเมียนมาร์ และได้รับคะแนนอุตสาหกรรมจาก เมียนมาร์ เอนจิเนียริ่ง เคาน์ซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะกระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในภาคก่อสร้าง

โดยงานสัมมนาในหัวข้อ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ยังจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับอุบัติภัย และการจัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในการการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในแนวตั้ง การสัมมนาในหัวข้อ การจัดการสาธารณูปโภคจะมีการสำรวจโซลูชั่นส์นวัตกรรม สำหรับอาคารและการก่อสร้างของเมียนมาร์ และเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการอาคารเขียว ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา

“การสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการสาธารณูปโภคและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง จะยกระดับความเข้าใจในอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหกรรมเทคโนโลยีก่อสร้างย่างกุ้ง ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเวทีสำหรับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างเมียนมาร์ใช้ในการมอบรางวัลและจัดงานกาล่า โกลเดนท์ 20 จูบิลี่ และใช้เป็นเวทีในการประชุมประจำปีของทางสมาคมอีกด้วย เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการฉลองต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง ในปีนี้” นาย อู่ ทา เทย์ กล่าว โดยงานเลี้ยงรับรองในช่วงเย็นจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม ส่วนงานประชุมประจำปีและงานมอบรางวัล รวมถึงงานกาล่า จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยงานจะจัดให้มีขึ้นที่ เมียนมาร์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์

มหกรรมเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างย่างกุ้ง 2016 ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ the International Facilities Management Association, Singapore Chapter, International Powered Access Federation; Malaysia Heavy Construction Equipment Owners Association, Myanmar Engineering Council; Myanmar Engineering Society; Myanmar Industries Association; Singapore Institute of Building Limited; VABM (Vietnam Association for Building Materials; Vietnam Electronics Industry Association  และ WSH (Asia).

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกหัวข้อจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก เมียนมาร์ เอนจิเนียริง เคาน์ซิล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของสหภาพเมียนมาร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และต้องการเข้าร่วมสัมมาหัวข้อความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการจัดการสาธารณูปโภค ควรลงทะเบียนล่วงหน้า โดยจะเปิดรับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในหัวข้อ ความปลอดภัยในสถานประกอบการ และ การจัดการสาธารณูปโภค สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.btyangon.com/register

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปยังเว็ปไซต์ http://www.btyangon.com/en