เนื้อหาวันที่ : 2007-08-02 10:32:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1914 views

ฮอนด้า หนุนนักซิ่งท้องถนนสู่สนามแข่งด้วยกิจกรรม เรซซิ่ง สคูล

ฮอนด้าเดินหน้ารณรงค์กระตุ้นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ชื่นชอบการแข่งขันและใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่ง หันมาแข่งขันในสนามแข่งอย่างถูกต้องตามกฎกติกาด้วยทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย

 .

ฮอนด้าเดินหน้ารณรงค์กระตุ้นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ชื่นชอบการแข่งขันและใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่ง หันมาแข่งขันในสนามแข่งอย่างถูกต้องตามกฎกติกาด้วยทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดกิจกรรม "ฮอนด้า เรซซิ่ง สคูล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการซิ่งบนท้องถนน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตในการก้าวไปสู่นักกีฬาระดับอาชีพ อันมีส่วนส่งเสริมและพัฒนากีฬาการแข่งขันจักรยานยนต์ของประเทศ

 .

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดให้มีกิจกรรม ฮอนด้า เรซซิ่ง สคูล (Honda Racing School) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ชื่นชอบการขับขี่ในรูปแบบแข่งขัน และใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่ง ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นสิ่งอันตรายทั้งสำหรับตัวผู้ขับขี่ รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปนั้น ได้หันมาแข่งขันในสนามแข่งภายใต้กฎกติกาที่เป็นมาตรฐาน โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาการซิ่งบนท้องถนน อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

 .

นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมนี้ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญสำหรับการพัฒนาฝีมือ ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพให้กับผู้ที่รักและสนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ต รวมถึงมีความประสงค์จะเป็นนักกีฬาประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มบุคลากรนักแข่งที่มีคุณภาพให้กับวงการ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศ

 .

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ จะเป็นเสมือนกับบันไดก้าวแรก ที่เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจได้ก้าวเข้าสู่วงการกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างบุคลากรนักแข่ง โดยนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ที่เป็นสุดยอดของไทยในเวลานี้ รวมทั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมในรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ World Grand Prix (WGP) ประจำปี 2007 ในการแข่งขันรุ่น 250 ซีซี คือ "ฟีม" รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ก็เป็นผู้หนึ่งที่เริ่มต้นจากกิจกรรมฮอนด้า เรซซิ่ง สคูล

 .

นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ของการขับขี่ในรูปแบบแข่งขันอย่างถูกต้องพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาและมารยาทในการขับขี่ในสนามแข่งแล้ว ที่สำคัญยังได้รับการอบรมในด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

 .

โดยมีรูปแบบของกิจกรรม เป็นการอบรมความรู้ต่างๆ ในด้านการขับขี่ด้วยภาคทฤษฎี พร้อมกับฝึกฝนทักษะการขับขี่ในรูปแบบปฏิบัติ โดยมีผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ระดับอาชีพที่ผ่านประสบการณ์แข่งขันมามากมาย รวมถึงครองตำแหน่งแชมป์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน อาทิ ดิเรก อาชาวงศ์ และสุหทัยแช่มทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการฝึกอบรมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะจัดขึ้นในสนามแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน อันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสกับการขับขี่บนสนามแข่งจริง และที่สำคัญในการฝึกอบรม ยังมีการเน้นย้ำพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับอบรมนำความรู้ และทักษะการขับขี่ในรูปแบบการแข่งขันมาใช้ขับขี่เฉพาะเพียงในสนามแข่งเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ผ่านกิจกรรมนี้พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะจนมีความชำนาญ ทางฮอนด้ายังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบการแข่งขันเพื่อรองรับและพัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น ได้แก่ กิจกรรมฮอนด้า สปอร์ต เดย์ รวมถึงกิจกรรมฮอนด้า วันเมคเรซ (One Make Race) ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาการแข่งขันรถจักรยานยนต์สำหรับนักแข่งมือใหม่และนักแข่งมือสมัครเล่น โดยมีการตระเวนจัดให้มีขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศตลอดทั้งปี ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ นี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมฮอนด้า เรซซิ่ง สคูล ได้เสริมศักยภาพและพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ในระดับนักกีฬาอาชีพ

 .

กิจกรรมฮอนด้า เรซซิ่ง สคูล ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะจัดให้มีขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างวันที่ 4-5 ส.ค. นี้ และครั้งที่สองระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. โดยจัดขึ้น ณ สนามแข่งรถจักรยานยนต์ไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี จ.นครปฐม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดโทร. 02-757-6111 หรือ 08-1375-1687 ต่อ ฝ่ายกีฬายานยนต์