เนื้อหาวันที่ : 2016-03-11 13:57:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1481 views

สยามกลการอุตสาหกรรม ชี้ธุรกิจ-อุตสาหกรรมแข่งเดือดหลังเปิด AEC แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สยามกลการอุตสาหกรรม ชี้ธุรกิจ-อุตสาหกรรมแข่งเดือดหลังเปิด AEC แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว ควบคุมต้นทุน เพิ่มคุณภาพการบริการ สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หากหวังอยู่รอด เผยแผนการดำเนินงานปีนี้เน้นงานบริหารจัดการภายในคลังสินค้าแบบครบวงจร

นายประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวในเวทีสัมมนาใหญ่ “Industrial logistics with Thailand leading guru” ในหัวข้อ “กลยุทธ์บริหาร Logistics cost และ Inventory Cost  ความท้าทายใหม่ ยุคก้าวกระโดดของ Digital Economy และ E-commerce มุมปรับตัวธุรกิจและการบริการโลจิสติกส์ต่อการเปิด AEC” ว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในหลายภาคอุตสาหกรรมอยุ่ในภาวะที่ค่อนข้างชะลอตัว ซึ่งปัจจัยกดดันเกิดจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นทั้งในตลาดระดับประเทศและตลาดระดับภูมิภาค

อีกทั้งรูปแบบการค้าเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากการค้าขายแบบ B to B เป็น B to C มากขึ้น โดยมีระบบ E-commerce เป็นตัวแปรที่สำคัญ และคาดว่าการแข่งขันในภาคธุรกิจต่างๆจะยังมีความรุนแรงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะเกิดการแข่งขันกันเองในกลุ่มประเทศ AEC มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจมีความจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ควบคุมต้นทุน เพิ่มคุณภาพการบริการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมากขึ้น โดยเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการทำงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน ความตรงต่อเวลา และคุณภาพของสินค้า-บริการ รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และให้บริการกับกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยสะดวก ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการในประเทศยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว

นายประธานวงศ์ กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์แบรนด์ UNICARRIERS ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมโดยตรง ในปีนี้บริษัทได้พยายามปรับกลยุทธ์เรื่องขายและบริการในทุกๆด้านแบบครบวงจร โดยการให้คำแนะนำหรือร่วมกับลูกค้าสร้างระบบ รูปแบบ การจัดการในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในพื้นที่การทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น ควบคุมเวลาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการสร้างบริการหลังการขายที่ดี โดยร่วมมือกับบริษัทแม่ในญี่ปุ่น จัดให้มีการฝึกอบรมช่างและคนขับ เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานการซ่อมและความปลอดภัยของการขับรถ