เนื้อหาวันที่ : 2016-03-10 17:26:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 512 views

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขานรับนโยบายภาครัฐฯ จับมือสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เดินหน้าโครงการ “คนไทยปลอดภัยจากไฟดูด”

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เดินหน้าตอกย้ำโครงการ “คนไทยปลอดภัยจากไฟดูด” จับมือสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบความห่วงใย และสานต่อความรู้ให้เด็กไทย มอบเบรกเกอร์กันไฟดูด (ลูกย่อย) 100 ตัว มูลค่าประมาณ 250,000 บาท เพื่อไปติดตั้งให้กับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด และเป็นอุปกรณ์ในการประกอบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อตอกย้ำความสำคัญของความปลอดภัย ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “Life is On” ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

นายสุรเชษฏ์ บุญยศักดิ์เสรี ผู้อำนวยการธุรกิจค้าปลีก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า “การมอบความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับคนไทย เป็นสิ่งที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย มุ่งหวังและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ “คนไทยปลอดภัยจากไฟดูด” เป็นโครงการที่เราจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย และคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชน อีกทั้งในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ปี 2556 ได้ระบุให้บ้านใหม่ทุกบ้าน จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟดูด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในครั้งนี้เราได้จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการมอบเบรกเกอร์กันไฟดูด (ลูกย่อย)  จำนวน 100 ตัวมูลค่า 250,000 บาท เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาความเข้าใจให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาในการเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ เราจะนำเบรกเกอร์กันไฟดูดดังกล่าว ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ๆมีเด็กเล็กและมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากการถูกไฟดูด โดยเราจะติดตั้งในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ตู้กดน้ำเย็น สวิตช์ไฟ เต้ารับ ระบบไฟในห้องน้ำ ระบบไฟนอกอาคาร ฯลฯ ที่อยู่ในระดับที่เด็กเอื้อมถึง โดยทาง สอศ.จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเบรกเกอร์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้กับทางเรา ซึ่งเบรกเกอร์กันไฟดูด ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีจุดเด่นคือสามารถตัดไฟได้อย่างรวดเร็ว เพียง 0.04 วินาที และโดยเมื่อเกิดเหตุ ไฟจะถูกตัดเฉพาะจุดเกิดเหตุ ไม่ตัดทั้งโรงเรียน และทำให้รู้ได้เลยว่าไฟดูดไฟรั่วที่ใด เพื่อการแก้ไขได้ทันท่วงที และที่สำคัญยังมีแถบบอกสถานะเมื่อเกิดไฟรั่วไฟ ไฟช็อต และไฟเกินที่ตัวเบรกเกอร์ อีกด้วย”

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวว่า “ทาง สอศ. รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับโลกอย่าง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการช่วยภาคการศึกษาของประเทศ ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมหลักสูตรของเราให้นักเรียนอาชีวศึกษาเข้าใจถึงเรื่องไฟฟ้า และนวัตกรรมของเบรกเกอร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ทาง สอศ. มีความยินดีที่โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่ง จะได้มีอุปกรณ์เบรกเกอร์แบบตัดเฉพาะจุดเอาไว้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า โดย สอศ.จะเป็นผู้ประสานไปยังวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ในการคัดเลือกโรงเรียน และให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปติดตั้งให้ในลำดับต่อไป”

โครงการ “คนไทยปลอดภัยจากไฟดูด” ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงภัย และความสำคัญของการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟดูด ทั้งยังมุ่งหวังในการช่วยภาครัฐลดช่วยอุบัติเหตุของคนไทยจากการเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดอีกด้วย