เนื้อหาวันที่ : 2016-02-10 14:43:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 303 views

ฟอร์เรสเตอร์ ยกให้ แซส เป็นผู้นำโซลูชั่นด้านคุณภาพข้อมูล

ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยของโลก ได้จัดอันดับให้แซส เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นคุณภาพข้อมูลอย่างแท้จริง โดยในรายงานได้ประเมินผลและสรุปหลักเกณฑ์หรือ criteria ในด้านคุณภาพข้อมูลของบริษัทผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ออกมา 30 ข้อ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สามารถเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งจากรายงานได้ระบุไว้ว่า ซอฟท์แวร์ของแซสนั้น มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ง่าย ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลจากทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาข้อมูล

ตามรายงานวิจัยของฟอร์เรสเตอร์ยังกล่าวไว้ด้วยว่า “ตลาดโซลูชั่นการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลนั้นกำลังเติบโต เนื่องจากผู้ดูแลระบบไอทีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมขององค์กรมองเรื่องคุณภาพของข้อมูลเป็นวิธีที่จะรับมือกับความ ท้าทายที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของพวกเขา และโดยส่วนใหญ่แล้วการที่ตลาดสำหรับโซลูชั่นในด้านการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเติบโตขึ้น ก็สืบเนื่องมาจากมูลเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมขององค์กรนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการวางกลยุทธ์ และให้คำแนะนำแก่พวกเขาในเวลาที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ และการจัดการข้อมูลในเชิงลึก”

นายแมทธิว แมกนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของการจัดการข้อมูลทั่วโลก กล่าวว่า  เทคโนโลยีแซส นับว่ามีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านการการตรวจสอบข้อมูล การวางมาตรฐาน และปรับปรุงข้อมูลในจุด ๆ นั้น โดยที่ไม่ต้องย้ายข้อมูลไปที่อื่น ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในลักษณะสตรีมมิ่ง หรือในฐานข้อมูล หรือในหน่วยความจำ SAS® Data Quality ก็สนับสนุนแหล่งข้อมูลทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Hadoop, Impala และ big data อื่น ๆ

หากปราศจากข้อมูลของลูกค้าที่แม่นยำ ธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะเสนอข้อเสนอพิเศษที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าตลอดการใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่ลูกค้าในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น และมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่พวกเขามีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งนี้องค์กรที่ไม่สามารถรู้จักลูกค้าของพวกเขา ไม่สามารถเข้าใจความต้องการ และเจตนาของพวกเขา และให้ในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการจะซื้อจะกลายเป็นการทำธุรกิจแบบที่ไม่ถูกจุด กับทั้งลูกค้า และตลาด นายแมทธิว กล่าวสรุป

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า  เทคโนโลยี SAS Data Quality ทำให้ข้อมูลมีความเชื่อถือได้ทั้งในแบบทันที และในขั้นตอนของการประมวลผลแบบเชิงกลุ่มซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามาในส่วนนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น และให้การช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนเทคโนโลยี SAS Data Loader for Hadoop ก็ทำให้ผู้ใช้ในทางธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถจัดเตรียมข้อมูล big data ได้ด้วยตนเอง โดยแซสได้สร้างกระบวนการดำเนินงานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ตลอดวงจรชีวิตของคุณภาพข้อมูล และรักษาคุณภาพที่ดีของข้อมูลไว้ด้วยในขณะที่ข้อมูลมีการไหลเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง