เนื้อหาวันที่ : 2016-01-27 10:20:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 471 views

บ้านปูฯ ได้รับรางวัล Industry Leader, Industry Mover และ Gold Class 2016 จาก RobecoSAM ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย คว้ารางวัล Industry Leader (ผู้นำอุตสาหกรรม) ในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน พร้อมรักษาอันดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Industry Mover (ผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม) จากการจัดอันดับความยั่งยืนประจำปี 2559 โดย RobecoSAM และในโอกาสที่บ้านปูฯ ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรในอุตสาหกรรมระดับโลกเป็นลำดับต้นๆ  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพราะเราเป็นหนึ่งในสามบริษัทชั้นนำของไทย ที่ได้รับรางวัล Industry Leader จากบริษัทรวมกว่า 3,000 บริษัท ที่ได้รับเชิญจาก RobecoSAM อีกทั้งยังมีชื่อของบริษัทฯ ปรากฏรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นรายงานที่โดดเด่นในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมงานบ้านปูฯ ที่ได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและชุมชนในทุกที่ที่เราดำเนินกิจการ”

บ้านปูฯ ได้เริ่มกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และหลังจากนั้นอีก 2 ปีก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่วิเคราะห์กลยุทธ์ จุดยืน รวมถึงทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และกำหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2555 สำหรับท่านที่ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปีฉบับล่าสุด สามารถคลิกไปที่ www.banpu.com

“สำหรับบ้านปูฯ ความยั่งยืน หมายถึง การดำรงอยู่ในระยะยาว บ้านปูฯ มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เราเชื่อมั่นว่า การทำงานเชิงรุก การเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาทั้งบุคลากรและกระบวนการดำเนินธุรกิจ สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นสากล และมีความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างแนวทางการเติบโตของเราในระดับสากล บ้านปูฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งแนวทางเหล่านี้ได้รวมอยู่ในแผนงานระยะยาว 5 ปีจนถึงปี 2563 ของเราด้วยเช่นกัน” นางสมฤดี กล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ RobecoSAM

รายงานประจำปีด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่มีความยั่งยืนระดับโลกจากแต่ละอุตสาหกรรมที่มีคะแนนอันดับสูงสุด 15 เปอร์เซ็นต์ โดยคะแนนนี้ได้มาจากผลการประเมินด้านความยั่งยืนองค์กรประจำปีจาก RobecoSAM (Corporate Sustainability Assessment: CSA)    รายงานประจำปีด้านความยั่งยืนนี้ จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ต่อกระแสหลักระหว่างปี และความท้าทายในอนาคตรวมทั้งโอกาสที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างความยั่งยืนขององค์กรและการลงทุนด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2559 ยังได้รวบรวมและสรุปแนวทางการพัฒนาการประเมินผลในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาทั้งภูมิหลังในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมาย และการคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 สามารถคลิกไปที่ http://yearbook.robecosam.com/

เกี่ยวกับบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใน 8 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น