เนื้อหาวันที่ : 2007-07-25 11:38:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1781 views

ฮอนด้า เดินสายให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

ฮอนด้าเล็งโอกาสให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย ผ่านทัวร์คอนเสิร์ตรูปแบบแคมปัส ทัวร์ ของ ศิลปินวง "เล้าโลม" เดินสายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

.

ฮอนด้าเล็งโอกาสให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย ผ่านทัวร์คอนเสิร์ตรูปแบบแคมปัส ทัวร์ ของ ศิลปินวง "เล้าโลม" ประเดิมเดินสาย 10 สถาบันศึกษาทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

.

ฮอนด้าเล็งโอกาสให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย ผ่านทัวร์คอนเสิร์ตรูปแบบแคมปัส ทัวร์ ของ ศิลปินวง เล้าโลมพรีเซ็นเตอร์ล่าสุดของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตระกูล Wave X  ด้วยการนำ "เครื่องฝึกหัดการขับขี่" หรือ Riding Trainerจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยประเดิมเดินสาย 10 สถาบันศึกษาทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

.

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดคอนเสิร์ตของกลุ่มศิลปินวง เล้าโลมซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตระกูล Wave X ในรูปแบบของแคมปัส ทัวร์โดยใช้ชื่อการตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า “Safety Ride Style Honda X Series CampusTour” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่สนองตอบต่อไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และที่สำคัญเป็นการรณรงค์รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันอันจะเป็นส่วนช่วยลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน

.

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีแนวคิดหลักที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของฮอนด้า ที่ไม่เพียงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังนำเสนอมูลค่าเพิ่มในรูปแบบหลากหลายให้กับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ในด้านการขับขี่ปลอดภัย เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งการรณรงค์ด้านความปลอดภัยนั้นทางฮอนด้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า18 ปี พร้อมกับได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยถึง 5 แห่ง ซึ่งทั้ง 5 ศูนย์ฝึกฯ นี้ ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถในหลักสูตรสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม โดยมีการจัดฝึกอบรมครอบคลุมทั้งในเขตเมืองหลวงและภูมิภาคทั่วประเทศ

.

.

การจัดคอนเสิร์ต Safety Ride Style Honda X Series Campus Tour จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของฮอนด้าในการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา อันเป็นคนกลุ่มใหญ่ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยผ่านการแสดงคอนเสิร์ตของ 5 หนุ่มศิลปินวงเล้าโลม พรีเซ็นเตอร์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าตระกูล Wave Xที่เป็นตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งฮอนด้าได้นำเครื่องฝึกหัดการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หรือ Riding Trainer ที่มีความล้ำสมัยสามารถจำลองสถานการณ์ในการขับขี่บนท้องถนนได้อย่างเหมือนจริง มาจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งในด้านการควบคุมคันเร่ง การใช้เบรกและอุปกรณ์การทำงานอื่นๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมถึงการฝึกหัดใช้ความเร็วที่เหมาะสม การประเมินสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

.

นอกจากกิจกรรมคอนเสิร์ต Safety Ride Style Honda X Series Campus Tour จะประกอบไปด้วยการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินวงเล้าโลม รวมถึงมีการฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องฝึกหัดการขับขี่ หรือ Riding Trainer แล้ว ภายในทัวร์คอนเสิร์ตนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการดาวน์โหลดคอนเท้นท์โดนใจลงบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นวอลล์เปเปอร์ “XSeries” เท่ๆ ของ 5 หนุ่มวงเล้าโลม หรือ เสียงเรียกเข้า (Ringtone) เพลง ข้ามรุ่นของศิลปินวงนี้ในเวอร์ชั่นพิเศษ โดยการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มีกำหนดจัดให้มีขึ้นในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. นี้ ซึ่งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้จัดให้มีขึ้น  ณ โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา และ รร.สยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. และ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนครั้งต่อๆ ไป มี รายละเอียดดังนี้ คือ

.
  •     ครั้งที่ 3       วันพฤหัสบดีที่   26 ก.ค.                    เทคโนโลยีสยาม
  •     ครั้งที่ 4       วันอังคารที่    7 ส.ค.                          สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี 
  •     ครั้งที่ 5       วันพฤหัสบดี    9 ส.ค.                        บริหารธุรกิจอินทราชัย 
  •     ครั้งที่ 6       วันอังคารที่    14 ส.ค.                       ดุสิตพาณิชยการ 
  •     ครั้งที่ 7       วันพฤหัสบดีที่   16 ส.ค.                    พัฒนาบริหารธุรกิจ นครปฐม 
  •     ครั้งที่ 8       วันอังคารที่          21 ส.ค.                 พาณิชยการสันติราษฎร์ 
  •     ครั้งที่ 9       วันพฤหัสบดีที่   23 ส.ค.                    เทคโนโลยี นครปฐม 
  •     ครั้งที่ 10     วันพฤหัสบดีที่   30 ส.ค.                    เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ